Ställ en fråga!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Stäng

Avfuktare / Stand alone avfuktare

IceDry 30

IceDry® Avfuktare för frysrum

  • Designad för kyllager
  • Automatisk avfrostningsfunktion
  • Optimalt utnyttjande av frysen evaporators
  • Bättre arbetsmiljö - inga hala golv
  • Inget behov av avfrostning
  • Ingen is på produkterna - garanterar hög kvalitet
  • Mindre driftstörningar - minskade underhållskostnader

Alternativ

  • Inneslutning i rostfritt stål

Produktbeskrivning

Med en Munters IceDry® blir frysrummet fritt från is och frost. Detta uppnås tack vare Munters effektiva avfuktningsteknik som skapar en låg relativ fuktighet även i minusgrader. Enkelt uttryckt kan man säga att IceDry äter is.

Halkrisken är nu minimal varför arbetsplatsen också blir säkrare. Även dimma och kondens är borta till stor glädje för bland andra frysrummets truckförare.

Tack vare IceDry´s förmåga att ta bort is och frost har nu frysrummet en automatisk avfrostningsfunktion vilket betyder högre effektivitet.

Även effektiviteten på förångarna ökar samt att risken för mekaniska fel pga ispåväxt minimeras. Mindre kassationer och högre kvalitet på produkter och emballage är andra positiva effekter.

IceDry installeras antingen i luftslussen eller direkt i frysrummet. För enkel åtkomst placeras själva kontrollenheten med fördel utanför själva frysutrymmet.

Passa även på att installera en avfuktare i omklädningsrummet, kläderna torkar fortare samtidigt som lukt och bakterier minskar dramatiskt.

  • Nerladdningar

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.