Avfuktare / Stand alone avfuktare

IceDry 1400

IceDry®

  • Designad för kyllager
  • Automatisk avfrostningsfunktion
  • Optimalt utnyttjande av frysen evaporators
  • Bättre arbetsmiljö - inga hala golv
  • Inget behov av avfrostning
  • Ingen is på produkterna - garanterar hög kvalitet
  • Mindre driftstörningar - minskade underhållskostnader

Alternativ

  • Inneslutning i rostfritt stål

Produktbeskrivning

Klimatet i ett frysrum ställer extremt höga krav på funktion och prestanda. IceDry är en speciellt anpassad avfuktare lämpad för installation direkt i ett frysrum där den skapar ett perfekt klimat.

Funktionen är lika effektiv som fascinerande, is och frost försvinner helt eller delvis.

IceDry har dessutom hög driftsäkerhet med lägsta möjliga energiförbrukning.

Avfuktaren är utrustad med en inkapslad rotorenhet. Rotorhöljet innehåller isolerade zoner som exakt balanserar avfuktnings-, regenererings- och värmeåtervinningsluftflödena.

Avfuktarens robusta metallram och paneler tillverkas i korrosionsbeständig ALUZINK®.

IceDry tillverkas enligt samordnade europeiska standarder och de krav som ställs för CE-märkning.
 

  • Nerladdningar