Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Kylare & befuktare / Kylare för datahallar/datacenter | Indirekta evaporativa luftkylare

Oasis™ Indirect Evaporative Cooler - Europa

Oasis™ Indirect Evaporative Cooler - Europa

Oasis™ indirekta evaporativa kylare använder det största sortimentet av värmeväxlare för indirekt evaporativ kylning på marknaden.

  • Hållbar design
  • Vi har testat egenskaperna; styrning, installation, service
  • Ett kompaktsystem
  • Energieffektiviteten kan ökas med frikyla
  • Ökad energieffektivitet med integrerad styrning.
  • Reducerad CO2
  • Munters heat exchanger technology - EPX
  • Suitable for all types of fresh water

Jämför produkter i Oasis® IEC - Europe

Oasis® IEC 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-24 m3/h

Oasis® IEC 200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-48 m3/h

Oasis® IEC 300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32-72 m3/h

Oasis® IEC 400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96000-44000 m3/h

m3/h 0
4400
8800
13200
17600
22000
26400
30800
35200
39600
44000