Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Kombinerad temperatur- och luftfuktighetskontroll / Tillbehör

Foder dator RFS-8 restriktiv

Farm serien Vågar

  • Kontroll av en eller två vågar
  • Upp till 500 dagars datainsamling
  • Vatten och damm beständig, spännings- och åskskydd
  • Högkvalitativa kablar och upphängning i rostfritt stål eller golvplattform
  • Display som rymmer 5 siffror och USB anslutning för PC kommunikation
  • Standardkurvor eller användarens egna kurvor (Fjäderfävågsystem)
  • Precision per vägning +/- 0,2% (Fjäderfävågsystem)
  • Visar standardavvikelse för daglig viktökning etc. (Fjäderfävågsystem)

 

Produktbeskrivning

Funktioner
Fodervågen kan styra två foderlinjer och fördela fodret i upp till sex stycken utfodringsplatser per linje.
Datorn kan också styra belysningen.
RFS-8 fungerar tillsammans med kommunikationsprogram i Windows XP eller senare version via PC eller modem.
Man kan ansluta en kycklingvåg till datorn som med stor noggrannhet rapporterar kycklingarnas vikt. Vågen är med hjälp av förinställda kurvor, i stånd att beräkna genomsnittsvikten för hanar och honor.


Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land