Kombinerad temperatur- och luftfuktighetskontroll / Kontrollsystem för jordbruk

Farm Premium XL

Farm serie kontrollenheter

 • Mångsidig familj av kontrollenheter
 • Reläer och variabel hastighet (Farm Hand)
 • Temperatur och relativ luftfuktighets avläsning och kontroll (Farm Hand)
 • Idealisk för stegvis kontroll av ventilationen (Farm Hand)
 • Ekonomisk lösning för sofistikerad klimatkontroll av flera små rum som ligger nära varandra (Farm Master/Farm Center)
 • Brett användargränssnitt (Farm Center)
 • All-funktions kontrollenhet (Farm Master/Farm Center)
 • Omfattande kontrollenhet med många funktioner inom samma struktur (FarmPro)

Alternativ

 • Kommunikationskort
 • Vågchip för silo och fjäderfä
 • Chip statiskt tryck

Produktbeskrivning

Munters’ Farm Premium XL and Premium P XL Climate Controllers are modular systems designed for operations requiring a large number of relays, providing a plug-and-play solution for growers wanting to invest minimum time in programming the controller. Alternatively, growers wanting to configure the controller to fit exactly their particular installation can set every detail.