Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Luftintag / Drivmotor

Servo nödöppningsenhet och Linak nödöppning

TSN

  • Nödöppning via det inbyggda batteriet och laddningskretsen till batteriet. Automatiskt stopp vid yttre gränser, även på batteri backup
  • LED indikering av driftläge, inklusive felkoppling och strömgränser
  • Batteribildskärm kommer att indikera, med ljud och ljus, när batteriet behöver bytas ut (runt 5 år)
  • Möjlighet till slavdrift
  • Automatisk identifiering av kopplad styrsignal som öppnar om linjen bryts
  • T41 termostat i seriekoppling med matning, 230V kommer att säkerställa nödöppning vid avbrott

 

Produktbeskrivning

TSN-1 är en modern kontrollenhet för att kontrollera LINAK ställdon. Det behövs en TSN-1 för varje Linak. Kontrollenheten justerar ett spjäll med Linak ställdon till en position motsvarande ingångsspänningen 0-10. Denna spänning kan genereras ifrån någon av Munters klimat kontroller.

Produkt beskrivning
Spjället eller luftintagets position bestäms av ingångsspänningen, mätt ifrån en referens punkt och max och min inställningar på den automatiska trimmern. Man kan arbeta med tre typer av ställdon; Linak LA 12 Linak LA 32 eller LA Linak 31. Linak LA är en hög-servo modell med en strömgräns av 1.4A, Linak LA 32 är en trögrörlig servo med mer vridmoment och strömgräns 4A. Linak LA31 är en är en trögrörlig servo med mer vridmoment och strömbegränsning, men som endast används för modulerande drift.


Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land