Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Luftintag / Drivmotor

TSN

TSN

TSN-1 nödöppningsenhet passar till alla Munters ventilations system

  • Nödöppning via det inbyggda batteriet och laddningskretsen till batteriet. Automatiskt stopp vid yttre gränser, även på batteri backup
  • LED indikering av driftläge, inklusive felkoppling och strömgränser
  • Batteribildskärm kommer att indikera, med ljud och ljus, när batteriet behöver bytas ut (runt 5 år)
  • Möjlighet till slavdrift
  • Automatisk identifiering av kopplad styrsignal som öppnar om linjen bryts
  • T41 termostat i seriekoppling med matning, 230V kommer att säkerställa nödöppning vid avbrott

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land