Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng

Luftintag / Luftintag för vindsutrymmen

Fast och rörlig taköppning

Taköppning fast och justerbar

  • Idealisk kombination av naturlig ventilation och optimal ljusspridning för alla typer av ladugård eller stall
  • Tålig, väderbeständig konstruktion, utformat för att klara klimatförhållanden i norra Europa
  • Dubbelsidig 10 mm UV-beständig Lexan PC (Polycarbonat) platta med 10 års garanti vad gäller ljusgenomträngning
  • Optimal transparens
  • Vindavisare utförda i korrugerad metall förhindrar intrång av regn, snö, hagel och smuts i stallet
  • Vindavvisare kan utrustas med ett manuellt eller automatiskt stängningssystem som sluter till vid extrema väderförhållanden
  • Varierande höjd och bredd för att passa individuella krav på luftkapacitet och ljusspridning
  • Taköppning är en del av nödventilationen som behövs vid händelse av brand

 

Produktbeskrivning

Taket som täcker den öppna nocken är tillverkat i ett dubbelt lager polykarbonat och är utformat som en platta för vilken vi utfärdar 10 års garanti för ljusgenomträngning. Det dubbla lagret säkrar att ingen eller ytterst lite kondens uppträder på den lägre sidan av taket och att det inte droppar kondensvatten från kanten ner i byggnaden.

Taköppningen är tillverkad i en metallstruktur som förskjuter taköppningen antingen 300 mm eller 400 mm beroende av den begärda kapaciteten för skorstenseffekten. Metallstrukturen är konstruerad för att tåla snö och vindlaster i norra Europa. För att förhindra regn, snö, hagel och torr jord från att blåsa in genom taköppningen från sidorna, har öppningarna försetts med vindavvisare som är tillverkade i korrugerade rostbeständiga metallplåtar. Öppningens bredd kan göras från 80 centimeter upp till 4 meter.

  • Nerladdningar

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Taköppning fast och justerbar används