Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

CS_Mondelez_Hero_845x475.jpg

Perfekt lagringsmiljö på Kraft Foods

Kraft Foods i Norden har ca 1900 anställda och är ledande leverantör av choklad, snacks, kaffe och livs. Kända varumärken är bland annat Marabou, Freia, Daim, Japp, Twist, Kraft och Philadelphia. På Kraft Foods Marabou fabrik norr om Stockholm tillverkas, lagras och distribueras konfektyr till kunder runt om i Europa. I det automatiska lagret hanteras 160 000 lastpallar årligen.

Redan 1984 installerade Kraft Foods en Munters sorptionsavfuktare av modell MA25000 i företagets automatiska kyllager (50,000m3) för att förhindra kondensproblematik.
Klimatet i lagret kontrolleras dagligen för att säkerställa att lagret håller en temperatur på +5 °C/55% RH. Under dessa förhållanden behåller produkterna sin ursprungliga kvalitet och kassationer på grund av fukt undviks.
Det vanligaste problemet vid hantering av choklad är "choklad blomning" och upplevs av konsumenterna som vitaktiga fläckar. Problemet uppstår antingen när socker kristalliserar på ytan på grund av hög luftfuktighet eller när den kalla produkten flyttas till varmare rum och kakaofett kristalliserar på ytan.
Innan produkterna distribueras från Kraft Foods till kund flyttas de till ett annat lager med förhållande på 15 °C/60%. Produkterna lagras under en vecka före lastning i lastbilar och på så sätt förhindras den kondens och kvalitetsproblem som annars kan uppstå när kalla produkter placeras i lastbilar.

Energiförbrukningen är en nyckelfråga för Kraft Foods. Vid sina tillverkningsanläggningar görs stora ansträngningar för att minska energiförbrukningen. Målet att minska energiförbrukningen med 35% under 3 år är nu nära att uppfyllas.
Som ett led i denna plan har samtliga avfuktare i deras fabriker gåtts igenom och energieffektivitiserats. Vid fabriken i Upplands Väsby hade man en 24 år gammal avfuktare som fortfarande fungerade, men som hade en jämförelsevis hög energiförbrukning.

Munters energieffektiva avfuktare MCD, med mycket låg energiförbrukning och rotor för optimerat energiutnyttjande, blev en självklar lösning. För att ytterligare energibespara installerades även en extern värmeväxlare från Munters. Konkurrenternas bästa lösning visade en energiförbrukning på 1,8 kWh per kilo avlägsnat vatten, mot Munters MCD-avfuktare med en förbrukning med så låg som 1,31 kWh/ kg vatten under perioder med lägre fuktlaster (60kW).
Efter en komplicerad nedmontering (p.g.a trångt utrymme) av det gamla systemet installerades MCD. Tack vare möjligheten att leverera avfuktaren i delat utförande så kunde aggregatet lyftas in i sektioner och är nu i drift.

Den nya avfuktaren, MCD155, säkerställer nu ett kontrollerat och konstant klimat i lagret, med energibesparingar på ca 32% jämfört med den gamla avfuktaren.

Nya MCD155 har ett nominellt luftflöde på 15 300m3 /h med maximal regenererings effekt på 102kW. För att optimera energieffektiviteten har regenereringen minskats till 90kW, vilket ger tillräcklig avfuktningskapacitet under dessa förhållanden. Under perioder med extrema fuktlaster finns möjlighet att komplettera med de återstående 12kW. Vid 84kW är avfuktarens kapacitet 44.2kg/h vid 5 °C/55% RH. Tack vare MCD's inbyggda modulära värmare justeras effekten automatiskt - beroende på faktiska behov.

Jonny Hagenbjörk, fastighetsansvarig på Krafts Marabous chokladfabrik, säger "Till vår stora glädje har Munters tagit hand om alla detaljer, från nedmontering av det gamla aggregatet till montering av komplett kanalsystem och elinstallationer. Vi har endast behövt kommunicera med en leverantör och det har gjort livet mycket lättare för oss. Vi ser nu fram emot resultatet av MCD-installationen och känner oss säkra på att våra produkter kommer att lagras i ett optimalt klimat. Avfuktaren hjälper oss dessutom i HACCP-arbetet.

Munters nya sorptionsavfuktare MCD är en mycket energieffektiv lösning som ger optimalt skydd av lagrade produkter.

The climate in the store is controlled and verified daily, keeping conditions strictly at +5°C/55% relative humidity (RH). Under these conditions the products keep their original quality and freshness, with no product waste due to humidity.

The most common issue when handling chocolate is “chocolate bloom”, experienced by consumers as a whitish colouring of the product. This problem occurs either when sugar crystallizes on the surface because of high humidity after condensation or when the cold product is moved into warm surroundings and cocoa fat crystallizes in pure form on the surface.

Before distributing the goods from Mondelēz to customers, the products are moved to another store at 15°C/60% for one weeks conditioning before loading into trucks, thus preventing condensation occurring when cold products are placed into warmer trucks

Energy efficiency is key

Energy consumption is a key issue for Mondelēz, where great efforts are being made to reduce energy consumption. The target is to reduce all consumption by 35% over 3 years. The 24-year-old Munters dehumidifier still worked, but after years of wear and tear the drying wheel capacity was reduced and, in comparison to today’s dehumidifiers, the energy consumption was high.

Munters MCD dehumidifier replaced the old system, and provides energy efficiency which is considerably better than competitors. It was the obvious solution thanks to its low energy consumption and special rotor design for optimized energy utilization. For further energy savings, an external heat exchanger was offered as part of the solution from Munters.

Competitors’ best solutions showed a power consumption of 1,8 kWh per kilo of water removed, compared to the Munters MCD-units which use 1,43 kWh ( at 84kW effect) and occasionally use as low as 1,31 kWh during periods with lower humidity loads (60kW). The new Munters MCD 155 secures a controlled and constant climate in the store, with energy savings of minimum 32% compared to the old dehumidifier. The new system also has a nominal airflow at 15,300m3/h with a maximum regeneration effect of 102kW.

To optimize the energy efficiency, the regeneration effect has been reduced to 90kW which grants sufficient dehumidifying capacity under most circumstances – and in periods with extreme humidity loads, the remaining 12kW can be used as a buffer. Functioning at 84kW the dehumidification capacity is 44.2 kg/h at 5°C/55% RH. Thanks to the MCD’s incorporated modulated heater, the effect is automatically adjusted depending on actual needs.

“To our great satisfaction Munters took care of all the details, from the difficult cut-up and removal of the old unit to completing all ductwork and power installation,” says Jonny Hagenbjörk, responsible for construction and energy at the Mondelēz factory. “That made life a lot easier for us as we only had to communicate with one supplier. We now look forward to taking advantage of the benefits of the MCD, and we feel confident that our products will be perfectly preserved, helping us meet hygienic demands, such as the HACCP regulations.”

Storage of products in a chill store requires strict control of not only temperature but also relative humidity. This is essential for avoiding condensation, which effects the quality of products and potentially creates hygiene issues like mould. The consequences of condensation can lead to expensive scrapping of products and collapsed packaging. By reducing the relative humidity with a Munters dehumidification system, the relative humidity can be constant regardless of outdoor deviations.

The principle of Munters desiccant dehumidifiers is very simple. Moisture is absorbed onto a slowly revolving desiccant wheel as air passes through it. The air leaving the other side of the wheel is dry, and another airstream drives off the moisture which has been collected on the drying side of the dehumidifier and discharged elsewhere. Munters’ new generation of MCD desiccant dehumidifiers is an extremely energy efficient solution which offers optimum protection of stored products.

Snabbfakta

  • Förhindrar kondens och mögel
  • Förhindrar "choklad blomning"
  • Förhindrar mjukskador på emballage
  • Säkerställer hög kvalitet
  • Energieffektiv lagring

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.