Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Phistergården_Hero.jpg

På förskolan Phistergården torkar barnens kläder snabbt och energieffektivt

Förskolan Phistergården i Gentofte drivs i egen regi och har ungefär 40 barn i åldern 3-6 år. Phistergården ligger i en vacker, gammal villa och har varit verksamt sedan 1992.

Torkning av barnens ytterkläder skedde tidigare i två torkskåp som stod i en källare på 20 m². Torkkapaciteten var långt ifrån tillfresställande. De två torkskåpen räckte knappast till att torka 40 overaller, skor och övriga kläder. Dessutom var elförbrukningen mycket hög. Varje gång barnen kom in och skulle hänga upp sina kläder uppstod totalt kaos.

Förskollärarna i sin tur hade fullt upp med att försöka hålla ordning på vilka kläder som inte fick torkas i den höga temperaturen i torkskåpen, vilket gäller många ytterkläder i funktionsmaterial, till exempel GoreTex. Alla kläder hann heller inte torka och hela torkprocessen var mycket tidsödande. Tid som personalen skulle kunna använda till bättre aktiviteter.


Rymligt och energieffektivt torkrum ersätter torkskåp
I ett samarbete med Gentofte kommun, hade konsultföretaget, Force Technology, fått i uppdrag att energioptimera flera förskolor. De gav föslag till Phistergården att ersätta torkskåpen med Munters torkrumslösning. Rummet i källaren passade perfekt. Lagom till den regniga höstsäsongen, installerade Munters en sorptionsavfuktare av modellen MH270 och två cirkulationsfläktar.


Barnen hänger själva upp kläderna för torkning
Efter en regnig dag utomhus går barnen nu in i mindre grupper och hänger själva upp sina våta kläder.


Enkelt och tidseffektivt
När alla kläder är på plats sätter någon i personalen på fläktarna. Fläktarna gör så att vattnet snabbt dras ut ur kläderna. Fukten i luften tas sedan effektivt upp av avfuktaren som startar automatisk tack vare en fuktsensor. Den fuktiga, varma luften, leds ut ur lokalen. Fläktarna stängs av via en timer och avfuktaren stannar automatiskt så fort kläderna är torra.

Alla ytterkläder blir torra och varma, redo för en ny utflykt till lekplatsen eller skogen.

Den totala energiåtgången för avfuktare och fläktare hamnar på 2 kW, vilket är ungefär lika som för ett torkskåp. Eftersom avfuktaren, till skillnad från ett torkskåp, bara går så länge kläderna är fuktiga, räknar förskolan med stora besparingar.

Ett annat exempel på energibesparing är hos Laerkeskolan i Egedal, Danmark, där Munters torkrum ersatte 8 torkskåp och energiförbrukningen minskade med 85%.


Munters härmar naturen
Munters torkrumskoncept kan liknas vid en torr sommardag när vinden blåser lite lagom och då tvätten torkar snabbt. Cirkulationsfläktar som monteras i taket gör att luften passerar över kläderna. Det gör att vattnet pressas ur plaggen så att avuktaren kan ta upp fukten ur luften och gör så att kläderna torkar snabbt.

Munters torkrum behöver inte någon värme eftersom sorptionsavfuktare fungerar effektivt även vid låga temperaturer. Ett torkrum med Munters lösning på 10 m2 (avfuktare + fläktar) använder bara 1-2 kW. Det kan ersätta 8 torkskåp på totalt 5-12 kW.

Enligt tester utförda av det danska försvarets organisation FBE, har Munters torkrumskoncept en effektivitet runt 1 kWh per liter avlägsnat vatten. Den traditionella torkmetoden med värme och ventilation använder 3-4 kWh per liter avlägsnat vatten. Försvaret använder sedan många år tillbaka Munters torkrumslösning.

Idag är det också många företag som har egna friksvårdsanläggningar med omklädningsrum där Munters torkrum installerats i stället för traditionella torkskåp.

MERA INFORMATION OM MUNTERS TORKRUMSLÖSNING
Läs mer om Munters torkrumslösningar

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG MED EN LÖSNING ANPASSAD FÖR DIN VERKSAMHET
Här hittar du din närmaste kontakt


Drying facilities upgrade

As part of a general energy optimization in 2010/2011 the old gas heating system was replaced with district heating, and Head of the institution Jens Peter Rolf Jacobsen thought it would be a good time to also update the drying facilities.

Drying room chaos
Drying of children’s outerwear was previously carried out in an 20m² large basement room where two drying cabinets were installed. Drying capacity was far from satisfactory. The two drying cabinets did not provide sufficient drying capacity for forty sets of overalls and footwear. The energy consumption for the drying cabinets was very high.

It was nearly chaos when the cabinets had to be filled. The staff had to use resources to pick out clothes that could not withstand the high temperature in the drying cabinets (for example outerwear with membranes and GoreTex).

They were often not even able to dry the clothes from one day to the other, and the complete drying process was very time consuming, wasting time and human resources that could be used for other, better activities.

Drying room replaces drying cabinets

In cooperation with the Municipality of Gentofte, Force Technology consultants were implementing energy optimization for several day cares, and they suggested that the day care replace their current drying room with a Munters´ drying room. The room in the basement was the perfect place. In the autumn of 2012, while the wet autumn season began, a Munters´ MH270 desiccant dehumidifier and two Munters´ circulation fans were installed.

After a wet day outside, the children are now brought indoors in smaller groups and they all place their wet clothes on a hanger, which is then placed on a clothesline under the ceiling by the staff. Fixed racks will soon replace the lines, making it possible for most of the children to hang their own clothes.

Easier to use
When all the clothes are hung, the two circulation fans located in the ceiling are turned on. The fans maximize air movement, so water is released from the clothes to the air as fast as possible. Then, the dehumidifier automatically switches on (humidistat-controlled) and this effectively removes the water from the air.

The absorbed moisture is fed from the dehumidifier to the outside as warm, moist air. The fans are in operation at certain times of the day (controlled by a timer-box), and the dehumidifier stops automatically as soon as the clothes are dry.

As all outerwear is now thoroughly dry and not just warm, it is a pleasure to dress again, getting ready for another excursion to the playground or forest.

Dehumidifier and fan power consumption totals around 2 kW, which is almost the same amount of energy used for a single drying cabinet. The dehumidifier operation time, as opposed to a drying cabinet, is 100% demand-driven, driving hefty savings for the day care. An example of energy savings includes Laerke School in Egedal, Denmark, where a Munters´ drying room replaced eight drying cabinets and energy consumption was reduced by 85%.

Munters mimics nature
The Munters´ dry room concept mimics the conditions of a dry and breezy summer day, when your laundry quickly dries outside. Circulating fans mounted in the ceiling blow lots of air onto the clothes. This releases water from the clothes, enabling the dehumidifier to eff iciently remove the water and dry the clothes quickly.

A Munters´ drying room requires no heating of any kind since the desiccant dehumidification systems work efficiently even at low temperatures. A Munters´ drying room around 10m2 (dehumidifier + fans) consumes only 1-2 kW. This can replace eight drying cabinets with a total connected load of between 5-12 kW.

The Danish Defense Construction Service (FBE) has conducted experiments proving Munters´ drying rooms have an efficiency of about 1 kWh per liter of water removed, where the traditional drying method with heating and ventilation uses 3-4 kWh per liter of water removed.

For many years military staff has enjoyed the benefits of Munters´ drying rooms. The solution is also used with great satisfaction by military special forces and divers, and helps efficiently dry rescue helicopter equipment.

Today, many private companies benefit from the concept in employee changing rooms, just like many day care centers, like here in Phistergården, replacing energy-intensive drying cabinet solutions with the Munters´ drying room concept.

Snabbfakta

  • Effektiv torkning av kläder och skor
  • Enkelt att hänga kläder på tork
  • Energieffektiv lösning
  • Skonsam torkning jämfört med den höga temperaturen i torkskåp

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.