Child_in_snow_spotcolour.jpg

Munters torkrum sparar energi på mer än ett sätt

Daghemmet Phistergården i Gentofte drivs i egen regi och har ungefär 40 barn i åldern 3-6 år. Phistergården ligger i en vacker, gammal villa och har varit verksamt sedan 1992.

Torkning av barnens ytterkläder skedde tidigare i en källare på 20m² där två torkskåp stod installerade. Torkkapaciteten var långt ifrån tillfresställande. De två torkskåpen räckte knappast till att torka 40 overaller, skor och övriga kläder och elförbrukningen var mycket hög. Varje gång barnen kom in och skulle hänga upp sina kläder uppstod dessutom totalt kaos. Förskollärarna i sin tur hade fullt upp med att försöka hålla ordning på vilka kläder som inte höll för den höga temperaturen i torkskåpen, som till exempel kläder av GoreTex.

Alla kläder inte hann inte torka och hela torkprocessen var mycket tidsödande. Tid som personalen skulle kunna använda till roligar aktiviteter.

Torkrum ersätter torkskåp

I samarbetet med Gentofte kommun, hade konsulterna Force Technoilogy fått i uppdrag att energioptimera flera förskolor. De gav föslag till Phistergården att ersätta torkskåpen med Munters torkrumslösning. Rummet i källaren passade perfekt. På hösten 2012, lagom till den regniga höstsäsongen, installerade Munters en sorptionsavfuktare av modellen MH270 och två cirkulationsfläktar.

Efter en regnig dag utomhus kan barnen nu gå in i mindre grupper och själva hänga upp sina våta kläder.

Enklare att använda

När alla kläder är på plats sätter någon i personalen på fläktarna. Fläktarna gör så att vattnet snabbt dsras ut ur kläderna. Fukten i luften tas sedan effektivt upp av avfuktaren som startar automatiskt när den märker av fukten tack vare en fuktsensor. Den fuktiga, varma luften, leds ut ur lokalen. Fläktarna stängs av via en timer och avfuktaren stannar automatiskt så fort kläderna är torra.

Alla ytterkläder blir torra och varma, redo för en ny utflykt till lekplatsen eller skogen.

Den totala energiåtgången för avfuktare och fläktare hamnar på 2 kW, vilket är ungefär lika som för ett torkskåp. Eftersom avfuktaren, till skillnad från ett torkskåp, bara går så länge kläderna är fuktiga, räknar förskolan med stora besparingar.

Ett annat exempel på energibesparing är hos Laerkeskolan i Egedal, Danmark, där Munters torkrum ersatte 8 torkskåp och energiförbrukningen minskade med 85%.

Munters härmar naturen

Munters torkrumskoncept kan liknas vid en torr sommardag när vinden blåser lite lagom och då tvätten torkar snabbt. Cirkulationsfläktar som monteras i taket gör att luften passerar över kläderna. Det gör att vattnet pressas ur plaggen så att avuktaren kan ta upp fukten ur luften så att kläderna torkar snabbt. Munters torkrum behöver inte någon värme alls eftersom sorptionsavfuktare fungerar effektivt även vid låga temperaturer. Ett torkrum med Munters lösning på 10 m2 (avfuktare + fläktar) använder bara 1-2 kW. Det kan ersätta 8 torkskåp på totalt 5-12 kW.

Enligt tester utförda av det danska försvarets organisation FBE, har Munters torkrumskoncept en effektivitet runt 1 kWh per liter avlägsnat vatten. Den traditionella torkmetoden med värme och ventilation använder 3-4 kWh per liter avlägsnat vatten. Sedan många år tillbaka använder militären Munters torkrumslösning.

Idag är det också många företag som har egna friksvårdsanläggningar med omklädningsrum där Munters torkrum installerats i stället för traditionella torkskåp.


Snabbfakta

  • Effektiv torkning av kläder och skor
  • Enkelt att hänga kläder på tork
  • Energieffektiv lösning
  • Skonsam torkning jämfört med den höga temperaturen i torkskåp

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land