Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Anglo Dutch Meats.jpg

Avfuktning kontrollerar fukten hos Claxton Poultry

I livsmedelsindustrin är fukt en betydande riskfaktor när det gäller bakterietillväxt. Fukten i luften riskerar att kondensera på kalla ytor i produktionsprocessen.

Problemet

Stora mängder vatten används vid rengöring i matfågelproduktion. Vattnet kondenserar sedan i tak, på väggar och på processutrustning. Förekomsten av kondens resulterade i ett brev från USDA hösten 2003, där det påtalades att kondens inte får förekomma utrymmen där det riskerar att droppa från taket och kontaminera produkterna. Under många år löstes problemet genom att hänga plastpresseningar i taket som personalen fick torka av så fort kondens bildades. Det blev en tidskrävande och kostsam lösning. Metoden uppfyllde inte heller de högt ställda kraven hos USDA. Claxton kontaktade därför Munters för att få ett förslag på en smart och kostnadseffektiv lösning.

Lösningen

Att agera snabbt var nödvändigt för att förhindra förlust av dyrbar produktionstid på grund av kondensen. Munters designade och installerade nästan omgående en temporär lösning med avfuktare. Kondensen försvann bara inom några timmar efter installationen.

-Munters lösning har gjort att vi kunnat hålla produktionen igång utan några som helst problem som kan relateras till kondens, John Seibel, platsansvarig hos Claxton.

Ett stort antal medarbetare som tidigare hade fått ägna sig åt att sätta upp presseningar och torka kondens, kan istället ägna sig åt andra uppgifter. En stor besparing i personalkostnader. Klimatförhållandet och hygienen har förbättrats i hela anläggningen tack vare Munters lösning med avfuktning. Dessutom har avfrostningscyklerna i den befintliga kylanläggningen minskats från fyra gånger till en gång per dag eftersom sorptionsavfuktning levererar luft till lägre daggpunktstemperaturer.

Claxton Poultry installerade ett permanent avfuktningssystem från Munters 2004.

Snabbfakta

  • Avlägsnar kondens
  • Kontrollerad fuktnivå
  • Förhindrar mögel
  • Avlägsnar bakterier
  • Bättre kvalitet på slutprodukten
  • Snabb upptorkning efter rengöring
  • Färre avfrostningscykler
  • Konstant temperatur

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.