Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
AT_Case_Brunnar Lossen.jpg

Kondensfritt i Ljusnans mätbrunnar

Ljusnans Vattenregleringsföretag svarar för reglering av vattnet för kraftproduktion i Ljusnan. Företaget har ett 30-tal regleringsdammar med en total magasinvolym om ca 1500 Mm3.

Regleringsmagasinet Lossen med 500 Mm3 vatten har ett omfattande dränagesystem nedströms dammen. I ett antal mätbrunnar, 17 st, finns installationer för datoriserad läckagemätning. Ett fuktigt klimat i mätbrunnarna har orsakat att utrustningen inte fungerat tillförlitligt och därmed orsakat problem för tillsynspersonalen.

En Munters ML690 med tyristorreglering av värmaren och fuktgivaren (placerad i torrluftskanal) installerades. Avfuktaren placerades i ett mäthus i mitten av dränagesystemet. En rörledning med totallängden ca 600 m nedlades i marken för att fördela torrluften från avfuktaren till de 17 mätbrunnarna. På så sätt har man nu blivit av med tidigare problem och fått en tillförlitlig mätutrustning med minskat underhåll.

Snabbfakta

  • Effektiv även vid låga temperaturer.
  • Skyddar elektronik och utrustning.
  • Energisnål.
  • Minskat underhåll.

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land