AT_case_drop.jpg

Avfuktning minskar uppvärmningskostnaderna och bevarar kyrkan för framtiden

Kulturarv såsom kyrkor är unika och det är viktigt att bevara dessa för framtida generationer.
Tidigare hade kyrkorna en jämn temperatur över året, varvid byggnad och all inredning hade en mindre förändring av fukt. Idag när besökare förväntar sig uppvärmda kyrkor gör fastighetsägaren en energioptimering av uppvärmningen genom att höja temperaturen när kyrkan används och däremellan sänka temperaturen. Eftersom en kyrka med dess inredning är en mycket tung hygroskopisk byggnad kommer inte bara temperaturen att variera. Fukten kommer att vandra in och ut ur byggnad och all inredning. Dessvärre har Sverige ett av de fuktigaste klimaten på norra halvklotet med en genomsnittlig relativ fuktighet på 80%. Därför måste fukt betecknas som den faktor som utgör ett av de allvarligaste hoten mot den fortsatta bevaringen av vårt stora kulturarv. Golv och väggar i kyrkor är ofta fuktiga vilket förstör de historiska objekten i byggnaden men också själva byggnaden. Kostnaden att underhålla byggnaderna kan bli extremt hög vid användning av traditionella värmesystem och möjligheten att bli kvitt mögel är med dessa system begränsad.

Minskade uppvärmningskostnader när temperaturen ska höjas och skydd av byggnad och inredning när temperaturen sänks erhålls genom att kyrkan avfuktas invändigt. Genom att alltid hålla en låg fuktkvot (liten mängd vatten per kg torr vikt) blir uppvärmningskostnaderna väsentligt lägre vid uppvärmning. Vid sänkning av temperaturen ser avfuktaren till att fuktkvoten inte blir för hög.

Snabbfakta

  • Förbättrar inomhusklimatet
  • Minskar energiförbrukningen
  • Bevarar träföremål och målningar m m
  • Mögelproblemen försvinner

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land