Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Vilken fas och när?

Följande illustration ger en ungefärlig indikation på när avfuktningsutrustningen kommer in i varje fas av livscykeln. Det hjälper dig att hitta de lämpligaste servicelösningarna för att bibehålla optimal prestanda, med minimal energiförbrukning, under hela utrustningens livslängd. Utrustning som omfattas av ServiceCaire™ återgår till fasen Underhåll efter en uppgradering.

Lengh of phases-SWEDISH2.svg

Livslängden varierar beroende på vilken Munters-utrustning du har och hur stor den är. Antalet drifttimmar per dag, exponering för aggressiva miljöer, underhållsnivåer och så vidare är alla parametrar som påverkar utrustningens livslängd. Underhållsscheman och information om förväntad livslängd finns i specificerat i manualerna.

Service solutions & Products

Being a global provider of air treatment solutions means our product portfolio may vary slightly from region to region. This is due to the differences in climate conditions, needs, applications, and industries for these areas. In the table below, you will find the services that fit the specific equipment available in your region.

Matrix - web AMERICAS-2.svg

Click the image to enlarge

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.