Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Replace low performing desiccant rotor.

Byt ut lågpresterande rotorer innan du riskerar ditt perfekta klimat

En avfuktare som har en sorptionsrotor med låg kapacitet uppfyller inte längre specifikationerna för den ursprungliga designen. I produktionslokaler innebär det en risk eftersom både produktionskapacitet och kvalitet kan bli lidande.

VARFÖR RISKEra klimatet med en lågpresterande ROTOR?

Hjärtat i alla Munters avfuktare är sorptionsrotorn. En skyddad rotor i en väl underhållen avfuktare kommer att ha ett långt liv och leverera önskat klimat år efter år. Om rotorns kapacitet börjar avta, kommer du märka av svårigheter med att uppnå det klimat du ursprungligen specificerade. Det kanske också visar sig i minskad produktionskapacitet eller försämrad produktkvalitet vilket kan få kostsamma konsekvenser.

Att byta ut en lågpresterande rotor innebär en investering men jämfört med en eventuellt minskad vinst eller oersättliga skador, betalar den sig snabbt. Dina produktions- eller lagerförhållanden återgår till det förväntade liksom energiförbrukningen.

En avfuktare som arbetar med en lågpresterande rotor gör att reaktiveringsprocessen förbrukar mer energi än normalt efter som avfuktaren arbetar för att kompensera för rotorns låga kapacitet.

Att låta Munters Global Services byta ut rotorn innebär inte bara att rotorn installeras korrekt utan även att avfuktaren arbetar optimalt med minimal energiåtgång och minsta möjliga driftskostnad.

Munters Performance Check

Läs mer

HUR VET JAG ATT ROTORN FUNGERAR OPTIMALT?

Munters Global Services erbjuder 'Prestandakontroll för optimal drift' som visar status på rotorn. Testerna som ingår i en Prestandakontroll fastställer rotorns kapacitet och avgör om det är dags för ett rotorbyte. Att bara göra en okulärbesiktning är inte tillräckligt eftersom små partiklar som inte är synliga med blotta öga kan ha en stor påverkan.

Kontakta oss för en Prestandakontroll om din avfuktare

  • inte verkar uppnå önskat klimat
  • inte genomgått förebyggande underhåll
  • varit ur drift en längre tid
  • onormal drifttid
  • om aggregatet flyttats eller verksamheten har förändrats

ETT SERVICEAVTAL FÖRLÄNGER LIVSTIDEN PÅ DIN AVFUKTARE OCH ROTOR

För framtida skydd av din avfuktare rekommenderar vi att teckna vårt ServiceCaire™ underhållsavtal . Vi ser till att din avfuktare får korrekt underhåll. Vårt ServiceCaire™ besök inkluderar ett antal åtgärder som kontroll av filter, kritiska delar, givare, funktionalitet, prestanda och vid behov, byte av filter samt rådgivning gällande optimal drift. Vi föreslår lämplig periodicitet för underhållet beroende på förhållanden i din verksamhet.

Ett ServiceCaire™ serviceavtal är det mest effektiva sättet att förvissa dig om att din utrustning arbetar energieffektivt och förlänger livstiden på avfuktare och rotor.

Läs mer om ServiceCaire™

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.