Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Valberedningens förslag inför årsstämman 2024 i Munters Group AB

feb 8, 2024 11:00

Valberedningens förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsearvode och revisorsarvode, samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande i Munters Group AB.

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Munters Group AB (”Bolaget”) består av Magnus Fernström (ordförande) (FAM AB), Celia Grip (Swedbank Robur Fonder), Mats Larsson (Första AP-fonden) samt Philip Mesch (Odin Fonder). Styrelsens ordförande Magnus Nicolin är adjungerad till valberedningen. Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2024:

  • att advokat Emil Boström från Mannheimer Swartling Advokatbyrå ska väljas till ordförande vid årsstämman 2024,

 

  • att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju stycken, utan suppleanter,

 

  • att styrelsearvode och arvode för arbete i styrelsens kommittéer, för icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska utgå enligt följande: med 1 305 000 (1 236 000) kronor till styrelsens ordförande, med 495 000 (464 000) kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, med 265 000 (258 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 157 500 (155 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna av revisionsutskottet, med 140 000 (126 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, med 70 000 (63 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna av ersättningsutskottet, med 175 000 (126 000) kronor till ordföranden i investeringsutskottet och med 87 500 (63 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna av investeringsutskottet,

 

  • att omval ska ske av styrelseledamöterna Helen Fasth Gillstedt, Maria Håkansson, Anders Lindqvist, Magnus Nicolin, Kristian Sildeby och Sabine Simeon-Aissaoui, samt att Elizabeth Nugent ska väljas till ny styrelseledamot. Anna Westerberg har avböjt omval,

 

  • att omval ska ske av styrelsens ordförande Magnus Nicolin, samt

 

  • att revisorsarvode ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och enligt godkänd räkning.

 

Presentation av den för nyval föreslagna styrelseledamoten

 

Elizabeth Nugent

Född: 1975

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, University of Limerick och Bachelor of Science, Institute of Technology, Sligo. Lång erfarenhet från flera ledande internationella befattningar inom Amcor, Nelipak Healthcare Packaging, Sealed Air och Boston Scientific.

Pågående uppdrag/befattningar: Chief Commercial Officer, Schoeller Allibert

Urval tidigare uppdrag: Vice President och General Manager, Medical Health Care, EMEA, Amcor; Senior Head, Healthcare Sales och Global Accounts, EMEA, Amcor; Vice President, European Sales, Design and Development, Nelipak Healthcare Packaging; Global Quality Manager och Head of Quality, Rigids, Sealed Air; Production Manager, Quality Project Lead och Manager; Boston Scientific.

Innehav i Munters Group AB: 0

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen: Ja

 

Information om samtliga styrelseledamöter som föreslås för omval samt nyval finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.munters.com. Motiveringen för valberedningens förslag framgår av valberedningens motiverade yttrande.

 

Valberedningen noterar att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB vid årsstämman 2021 omvaldes till Bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år intill slutet av årsstämman 2025. Revisionsbolaget har uppgett att auktoriserade revisorn Andreas Troberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

 

 

Februari 2024

Munters Group AB

Valberedningen

 

  

 

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations & Enterprise Risk Management
E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.com,
Telefon: +46 (0)730 251 005

Om Munters Group
Munters är världsledande inom energieffektiv luftbehandling och klimatlösningar. Med hjälp av innovativ teknik skapar Munters det perfekta klimatet för kunder i ett brett spektrum av branscher. Munters har definierat framtiden för luftbehandling sedan 1955. Idag bedriver cirka 5 000 anställda tillverkning och försäljning i mer än 30 länder. Munters Group AB redovisade 2023 en nettoomsättning på mer än 14 miljarder SEK och är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.