Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters Kv1 2024.png

Lönsam tillväxt och starkt kassaflöde

apr 23, 2024 07:30

Januari-mars 2024

  • Orderingången ökade +32 procent (organiskt +29), med stark tillväxt i alla tre affärsområden. AirTech såg en god efterfrågan, särskilt inom undersegmentet batteri i EMEA. Data Center Technologies (DCT) hade en stable orderingång i Nordamerika. FoodTech hade en positiv utveckling, främst i Americas och EMEA, något motverkad av APAC.

  • Nettoomsättningen ökade +11 procent (organiskt +7), huvudsakligen drivet av goda leveranser på stora ordrar som annonserades under tidigare år inom DCT. FoodTech hade en stark tillväxt inom Climate solutions i Americas och mycket stark tillväxt inom Digital solutions i USA. AirTech var på lägre nivå, men såg tillväxt i Americas, främst inom undersegmentet batteri, motverkad av svagare utveckling i APAC och EMEA.

  • Den justerade EBITA-marginalen förbättrades främst relaterad till ökad nettoomsättning och nettoprisökningar inom DCT och FoodTech samt effektivitetsförbättringar i alla affärsområden.

  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, var SEK 1,19 (1,18) under första kvartalet.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades främst till följd av förbättrat resultat och en minskning av det operativa rörelsekapitalet. Den positiva effekten på rörelsekapitalet under kvartalet drevs främst av förskott från kunder relaterade till DCT i Americas.

  • Skuldsättningsgraden minskade för tredje kvartalet i rad, från 2,1x i slutet av december till 2,0x, främst på grund av ökat rörelseresultat.

  • Årsstämman i mars beslutade att utbetala en total utdelning på 1,30 SEK (0,95), totalt MSEK 237 (173) som ska betalas i två lika stora delar. Detta motsvarade 30 procent av resultatet för 2023. En första del av utdelningen utbetalades i mars.

VD kommentar

Hög efterfrågan driver fortsatt starkt momentum

Jag är glad att kunna rapportera ett mycket starkt första kvartal 2024 för Munters. Efterfrågan på våra innovativa lösningar för klimatkontroll är fortsatt hög, drivet av kraftfulla trender som digitalisering och elektrifiering. Detta momentum resulterade i ännu ett kvartal där vi uppnådde en betydande tillväxt i orderingången på 32 procent, drivet av robust efterfrågan i alla affärsområden.

Inom AirTech visade alla segment stabil orderingång under kvartalet, med positiv utveckling särskilt inom undersegmentet batteri i EMEA. DCT ökade orderingången tack vare mycket stark underliggande efterfrågan på energieffektiva kyllösningar. Americas och EMEA var de huvudsakliga bidragsgivarna till tillväxten för Climate solutions inom FoodTech och för Digital solutions ökade SaaS-intäkterna (ARR) med 68 procent under kvartalet.

Som ett resultat av fortsatt god underliggande efterfrågan och högt tempo i kundleveranser ökade nettoomsättningen med 11 procent. Detta drevs huvudsakligen av mycket stark tillväxt inom DCT och FoodTech.

Förbättrad lönsamhet och bra kassaflöde resulterar i stärkt skuldsättningsgrad

Tillväxten åtföljdes av en betydande förbättring av den justerade EBITA-marginalen och vårt medelsiktiga mål på 14 procent nåddes för andra gången under en 12-månadersperiod, vilket visar på effektiviteten i våra strategiska initiativ. Denna prestation härrör från en kraftfull kombination av initiativ för att driva lönsamhet samtidigt som vi strategiskt investerar för att skapa en plattform för långsiktig hållbar tillväxt i alla affärsområden.

DCT bidrog med en betydande marginalförbättring som huvudsakligen drevs av goda kundleveranser på ordrar som tillkännagivits under tidigare år. Lönsamhetsnivåerna för Digital solutions inom FoodTech fortsatte att positivt påverka marginalen. Jag är särskilt nöjd med att se den fortsatta återhämtningen och den starka utvecklingen av Climate solutions i EMEA detta kvartal. Efter en period av utmaningar är det glädjande att se den starka lönsamhetsförbättringen. Denna positiva utveckling är ett bevis på hårt arbete och engagemang från vårt team inom FoodTech. Den strategiska översynen av utrustningsverksamheten FoodTech fortskrider enligt plan. Inom AirTech minskade marginalen huvudsakligen på grund av lägre volymer och ökade investeringar i hållbarhet, operationell effektivitet och innovation.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var bra under kvartalet, huvudsakligen relaterat till en ökning av rörelseresultatet och en positiv utveckling av rörelsekapitalet. Skuldsättningsgraden förbättrades för tredje kvartalet i rad.

Investeringar för en hållbar framtid

Under kvartalet tillkännagav vi förvärvet av Airprotech inom AirTech. Airprotech, en italiensk tillverkare av VOC (Volatile Organic Compounds) -reningssystem som adderar en kompletterande uppsättning teknologier och expertis till vår portfölj. Detta strategiska drag stärker vår position på marknaden för Clean Technologies och öppnar upp för nya spännande innovationsmöjligheter. Vi är övertygade om att den kombinerade kompetensen och resurserna positionerar oss för att möta den växande efterfrågan på reningstjänster, dvs. infångning och förstöring av farliga ämnen.

Den starka tillväxten inom Data Center Technologies har lett till att vi utökar vår produktionskapacitet på Irland för den europeiska marknaden. Den nya fabriken som byggs i Cork, Irland, utökar vår produktionskapacitet och positionerar oss väl för att möta det växande behovet av innovativa och hållbara kyllösningar.

Vi fortsätter vara fokuserade på att investera i digitalisering och automatisering och som ett resultat lanserade vi nyligen AirC Connect, AirTechs nya digitala plattform för fjärrstyrning av klimat med funktioner som realtidsövervakning för både stationära och mobila enheter. Dessutom investerar vi aktivt för att påskynda vår resa mot att uppnå Net Zero utsläpp från vår egen verksamhet. Detta åtagande kring hållbarhet stämmer överens med våra kärnvärden och de ökande förväntningarna från våra intressenter.

Jag vill uttrycka min uppriktiga tacksamhet till alla våra engagerade medarbetare. Ert hårda arbete och engagemang var avgörande för att uppnå dessa imponerande resultat.

Klas Forsström, Vd och koncernchef

Information om web cast: 
Media, investerare och analytiker är idag inbjudna till presentationen av rapporten klockan 9.00 CEST. Då presenterar VD, Klas Forsström tillsammans med Group Vice President och CFO, Katharina Fischer rapporten i en webcast/ telefonkonferens.

Webcast:
Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/munters-q1-report-2024

Telefonkonferens:
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50049059

Denna delårsrapport, presentationsmaterial och länk till webcast är tillgängliga på https://www.munters.com/en/investor-relations/

För mer information:

Investerare och analytiker

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations & Group Risk Management
E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.com, Telefon: +46 (0)730 251 005

Line Dovärn, Director, Investor Relations
E-mail: line.dovarn@munters.com, Telefon: +46 (0)730 488 444

Media

Eva Carlsson, Director External Communications
E-mail: eva.carlsson@munters.com, Telefon: +46 (0)70 88 33 500

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2024 kl. 07.30 CEST.

Om Munters Group

Munters är världsledande inom energieffektiv luftbehandling och klimatlösningar. Med hjälp av innovativ teknik skapar Munters det perfekta klimatet för kunder i ett brett spektrum av branscher. Munters har definierat framtiden för luftbehandling sedan 1955. Idag bedriver cirka 5 000 anställda tillverkning och försäljning i mer än 30 länder. Munters Group AB redovisade 2023 en nettoomsättning på mer än 14 miljarder SEK och är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.