Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters Kv4 2022.png

Stark underliggande efterfrågan, organisk nettoomsättningstillväxt med god kassaflödesgenerering

feb 9, 2023 07:30

Oktober-december 2022:

 • Stark orderingång inom affärsområde AirTech driven av undersegmentet batteri. Stark orderingång för affärsområde Data Center Technologies (DCT), motverkat av en annullering av ordrar på evaporativa kylningslösningar på MSEK 465. Annulleringen görs med anledning av att ett helt projekt stoppas eller förändras och är inte relaterat till Munters som specifik leverantör. Affärsområde FoodTech minskade då EMEA och Kina var fortsatt svaga, delvis uppvägt av god tillväxt i Americas. Exkl. den annullerade ordern i DCT, växte orderingången med +20% valutakursjusterat.
 • AirTech och DCT hade en stark organisk nettoomsättningstillväxt, medan FoodTech hade en nettoomsättning i nivå med föregående år med tillväxt i USA, motverkat av svag utveckling i EMEA och Kina.
 • Prisökningar bidrog till cirka +8% av den organiska tillväxten.
 • Den just. EBITA-marginalen var lägre på grund av lägre volymer inom FoodTech, en förändrad affärsmix i DCT delvis uppvägt av en förbättrad marginal inom AirTech på grund av goda volym- och effektivitetsförbättringar. Strategiska investeringar för skalbarhet inom digitalisering och automatisering ökade under kvartalet.
 • Skuldsättningsgraden minskade från 3,0x i slutet av september till 2,9x på grund av ökat rörelseresultat och förbättrat rörelsekapital, delvis motverkat av förvärven av Hygromedia och Rotorsource.

Januari-december 2022:

 • Mycket stark orderingång driven av undersegmentet batteri inom AirTech såväl som DCT. FoodTech hade god tillväxt i Americas, motverkat av en svag utveckling i EMEA och Kina.
 • Under första kvartalet avbröt Munters all affärsverksamhet med Ryssland på grund av kriget i Ukraina.
 • AirTech och DCT hade en stark organisk nettoomsättningstillväxt, medan FoodTech hade en nettoomsättning i nivå med föregående år med tillväxt i USA, motverkat av en försvagad marknad i Kina.
 • Prisökningar bidrog till cirka +6% av den organiska tillväxten.
 • Just. EBITA förbättrades inom AirTech, uppvägt av en lägre marginal inom DCT och FoodTech. Strategiska investeringar för skalbarhet inom digitalisering och automatisering ökade.
 • Det högre kassaflödet från den löpande verksamheten är främst relaterat till ett ökat rörelseresultat jämfört med föregående år. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital påverkades negativt med MSEK -84 (-175), främst drivet av den starka orderingången.
 • Skuldsättningsgraden ökade främst på grund av förvärven av Edpac, Hygromedia och Rotorsource, en ökning av leasingskuld relaterat till IFRS 16 för nya fabriker i Virginia, USA och Tjeckien samt utdelning, delvis uppvägt av ökat rörelseresultat.

Händelser efter periodens slut:

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,95 SEK (0,85) per aktie, totalt MSEK 175 (157). Vilket motsvarar 30% (30%) av periodens resultat 2022.

Vd kommentar:

Stark organisk nettoomsättning och en stärkt position inom våra prioriterade segment

Under kvartalet har efterfrågan på våra innovativa, energieffektiva klimatlösningar fortsatt att vara stark. Inom affärsområde AirTech ökade orderingången organiskt med 32 procent. De enskilt största ordrarna var två kontrakt inom batterisegmentet för leveranser till USA och Kanada. Inom Data Center Technologies (DCT) visade orderingången stark tillväxt, dock motverkad av en annullering av ordrar under året för evaporativa kylningslösningar. Kunden avbröt dessa ordrar eftersom de vill ändra projektet vilket inte är relaterat till Munters som en specifik leverantör. Affärsområde FoodTech fortsatte att se en mycket svag svinmarknad i Kina samt en svag marknad i EMEA för produktsegmentet Climate Solutions, något kompenserat av en god utveckling i Americas för segmentet Digital Solutions. Under kvartalet tecknade Digital Solutions ett viktigt Software-as-a-Service-kontrakt (SaaS) med en av Nordamerikas största kycklingproducenter.

Som ett resultat av en fortsatt god efterfrågan, vår starka position och våra prisökningar under året ökade nettoomsättningen organiskt med 26 procent under kvartalet, drivet av affärsområdena AirTech och DCT, delvis motverkat av utvecklingen inom FoodTech. De årliga återkommande intäkterna från mjukvara från vår SaaS-verksamhet inom FoodTech ökade med 44 procent under kvartalet.

Ökade satsningar på digitalisering och automatisering för att skapa ökad framtida effektivitet

Vårt fokuserade arbete med att skapa ett mer effektivt och skalbart företag fortsatte enligt plan med ökade satsningar på digitalisering och automatisering. Under kvartalet har flera initiativ skalats upp och förberetts för utrullningen av systemstödet för att uppdatera våra arbetssätt under 2023. FoodTech investerade i Digital Solutions-verksamheten, samtidigt som lägre volymer inom segmentet Climate Solutions ledde till att en minskad marginal under kvartalet. DCT hade också en lägre marginal jämfört med föregående år. Som väntat förbättrades den jämfört med förra kvartalet. AirTechs marginal förbättrades som ett resultat av ökad produktionseffektivitet. Inflationstrycket och försörjningskedjans begränsningar fortsatte, om än på en lägre nivå och med mindre flaskhalsar och komponentbrist. Vi fortsatte att arbeta med att optimera vår tillverkning och under kvartalet slutförde DCT sin flytt av produktionsanläggningen i USA medan AirTech arbetar med den planerade optimeringen av den amerikanska produktionen.

Skuldsättningsgraden förbättrades något under kvartalet då vi genererade ett bra operativt rörelseresultat och kassaflöde. Samtidigt levererade vi på vår M&A-agenda med både förvärv och minoritetsinvesteringar i innovativa start-ups. Förvärv är en viktig del av vår tillväxtstrategi. Inom AirTech förvärvade vi Hygromedia och Rotorsource, vilket stärkte vår position som en ledande leverantör av teknologi för industriell avfuktning. Inom FoodTech tillkännagav vi förvärvet av en majoritetsandel i InoBram, en brasiliansk tillverkare av kontrollenheter till klimatlösningar för lantbruk och livsmedelsproducenter, där vi fortfarande väntar på regulatoriskt godkännande för att avsluta transaktionen.

Stark bas för fortsatt lönsam tillväxt

Under det senaste året skapade vi en stark bas för fortsatt tillväxt genom ett antal fokuserade åtgärder. Vi har bland annat ökat standardiseringen av produkter, satsat på forskning och utveckling samt digitalisering och automatisering i kombination med en decentralisering av organisationen. Till följd av det resultat vi uppnått uppdaterade vi våra finansiella mål i december för att spegla den starka värdeskapande tillväxt vi ser för Munters under de kommande åren.

Vi har också tagit stora steg framåt inom hållbarhetsområdena under året. Internt har vi gjort stora ansträngningar för att kartlägga våra utsläpp och arbetat med livscykelanalyser av våra produkter. Med livscykelanalysen blir vi ännu bättre på att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp. Vårt bidrag till ett bättre klimat är en stark drivkraft för oss i vårt dagliga arbete. När jag ser tillbaka på 2022 är jag mycket stolt över den rekordstora orderingången, den starka nettoomsättningen och kassaflödet vi har uppnått. Jag ser fram emot att fortsätta stärka vår marknadsposition tillsammans med alla anställda under 2023.

Klas Forsström, Vd och koncernchef

Information om webcast:

Du är välkommen att delta i en webcast eller telefonkonferens idag, den 9 februari klockan 9:00 CET, då VD och koncernchef Klas Forsström, tillsammans med Group Vice President och CFO Annette Kumlien, presenterar rapporten.

Webcast

https://tv.streamfabriken.com/munters-q4-2022

Telefonkonferens

Om du vill delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig på länken nedan. Efter registrering kommer du att få telefonnummer och ett konferens-ID för att få access till konferensen. Du kan ställa frågor muntligt via telefonkonferensen.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5006707

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till webcasten kommer att finnas tillgängligt på https://www.munters.com/en/investor-relations/

Kontaktpersoner:

Ann-Sofi Jönsson
Vice President, Investor Relations och Enterprise Risk Management
Telefon: +46 (0)730 251 005
Email:
ann-sofi.jonsson@munters.com

Line Dovärn
Director Investor Relations 
Telefon: +46 (0)730 488 444
E-mail: 
line.dovarn@munters.com

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl. 07.30 CET.

Om Munters Group

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 900 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2022 mer än tio miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.