Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Kv2 2023.png

Stark tillväxt och marginalförbättring inom alla affärsområden

jul 18, 2023 07:30

April - juni

  • Orderingången var oförändrad organiskt, med god utveckling inom affärsområdena FoodTech och Data Center Technologies (DCT) och en stabil utveckling inom AirTech.
  • Nettoomsättningen ökade organiskt med +27%, främst drivet av en mycket stark tillväxt inom DCT och undersegmentet batteri inom AirTech. FoodTech hade en stark utveckling i Americas, inom både Climate och Digital Solutions, som motverkades av en svag utveckling i EMEA och APAC.
  • Den starka förbättringen av just. EBITA-marginalen var främst relaterad till ökad nettoomsättning inom DCT och AirTech, samt effektivitetsförbättringar inom alla affärsområden. Den betydande marginalförbättringen inom DCT drevs främst av ökad produktion i USA.
  • Vinsten per aktie ökade med +50% drivet av den starka nettoomsättningen och förbättrade lönsamheten.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkades negativt av en uppbyggnad av operativt rörelsekapital, främst relaterat till DCT där produktionen fortsatte att öka för framtida leveranser under kvartalet. Leveranserna till kunder förväntas öka under andra halvåret.

Händelser efter periodens utgång

  • Munters meddelade att en strategisk översyn av produkterbjudandet inom FoodTech har inletts. Det inkluderar att utforska olika alternativ och kan leda till delavyttringar, även om inga sådana beslut har fattats ännu.

VD kommentar

Ett kvartal med starkt resultat och framsteg på den strategiska resan
Under andra kvartalet fortsatte vår strategiska resa med stark nettoomsättningstillväxt, förbättrade marginaler inom alla affärsområden och mycket goda operationella framsteg. Vi utvärderar kontinuerligt såväl den strategiska inriktningen som vårt erbjudande som en del av vår resa för att uppnå långsiktigt värdeskapande. Under kvartalet slutfördes tre förvärv som stärker våra prioriterade områden, två inom AirTech och ett inom Foodtech. Vi tillkännagav att en strategisk översyn av produkterbjudandet inom FoodTech har inletts i syfte att ge de bästa framtida möjligheterna både för den digitala verksamheten och för produktverksamheten, till förmån för anställda, kunder och aktieägare.
Vi fortsatte också att göra mycket goda framsteg med att minska våra Scope 1 och 2 utsläpp mot vårt mål att ha noll nettoutsläpp från vår verksamhet 2030. Våra ansträngningar att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp är kärnan i vad vi gör varje dag. Som ett steg för att säkerställa att vi förbättrar våra produkters energieffektivitet invigde vi ett nytt labb i Kista, Sverige, fokuserat på kontroll och modellering för att förutsäga effekten från våra enheter inom AirTech.

Stor order tecknad inom Data Center Technologies
Andra kvartalet visade god orderingång inom FoodTech och DCT, med en stabil utveckling inom AirTech. DCT fick en stor order på ett vattenbaserat kylsystem (chilled water air handlers) från en USA-baserad samlokaliseringsoperatör för datacenter, vilket framhäver vår starka position som en pålitlig partner på den växande och transformerande marknaden för datacenterkylning.
Under resten av året förväntar vi oss en fortsatt god marknadsaktivitet drivet av digitalisering, elektrifiering och ett starkt fokus på energieffektiva lösningar.

Initiativ inom operational excellence ger resultat
Den organiska nettoomsättningen ökade kraftigt inom AirTech och DCT, medan FoodTech hade en svagare utveckling. Vår serviceverksamhet fortsatte att utvecklas väl, med ett utökat serviceutbud samt ett ökat antal anställda som bidrog till tillväxten.
Vår justerade EBITA växte med 76% och den justerade EBITA-marginalen förbättrades inom alla affärsområden. Ökningen drevs delvis av högre nettoomsättning inom DCT och AirTech, DCT fortsatte att ha en utmärkt utveckling av utnyttjandegraden i produktionen. Dessutom visade alla affärsområden goda resultat från operational excellence initiativ.
Det operativa kassaflödet var svagare under kvartalet, främst som en konsekvens av uppbyggnad av rörelsekapital relaterat till större ordrar i DCT under 2022 och i år. I takt med att leveranstakten för dessa ordrar ökar under andra halvåret kommer rörelsekapitalet att minska.

Våra anställda är den största tillgången för vår affärsframgång
Jag är stolt över våra team runt om i världen som ständigt driver förändring och förbättringar i vårt erbjudande, vilket bidrar till våra kunders framgång.
Jag vill hälsa alla nyanställda välkomna till Munters och tacka alla anställda för deras hårda arbete för att göra vår resa till en framgång.

Klas Forsström
VD och koncernchef

Information om webcast och telefonkonferens:
Denna rapport kommer presenteras via webcast och telefonkonferens idag kl 9:00 CEST, av VD och koncernchef Klas Forsstöm. 

Webcast:
Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/munters-q2-2023

Telefonkonferens:
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. 
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003138

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till webcasten finns tillgängligt på https://www.munters.com/investor-relations/

För mer information:
Investerare och analytiker
Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations & Enterprise Risk Management
E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.com, Phone: +46 (0)730 251 005

Media
Eva Carlsson, Director External Communications
E-mail: eva.carlsson@munters.com, Phone: +46 (0)70 88 33 500

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2023 kl. 07.30 CEST.

Om Munters Group
Munters är världsledande inom energieffektiv luftbehandling och klimatlösningar. Med hjälp av innovativ teknik skapar Munters det perfekta klimatet för kunder i ett brett spektrum av branscher. Munters har definierat framtiden för luftbehandling sedan 1955. Idag bedriver cirka 4 000 anställda tillverkning och försäljning i mer än 30 länder. Munters Group AB redovisade 2022 en nettoomsättning på mer än 10 miljarder SEK och är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.