Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Årsstämma i Munters Group AB

maj 17, 2023 16:01

Vid årsstämman i Munters Group AB denna dag fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas med 0,95 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 22 maj 2023. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 25 maj 2023.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2022 för de som under 2022 tjänstgjort som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Helen Fasth Gillstedt, Maria Håkansson, Anders Lindqvist, Magnus Nicolin, Kristian Sildeby och Anna Westerberg samt valde Sabine Simeon-Aissaoui till ny styrelseledamot. Magnus Nicolin omvaldes som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade om arvode till styrelsen och revisorn i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 18 445 781 totalt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Antalet aktier som får överlåtas får inte överstiga det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut.

För mer information:

Investerare och analytiker
Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations & Enterprise Risk Management
E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.com, Phone: +46 (0)730 251 005

Media
Eva Carlsson, Director External Communications
E-mail: eva.carlsson@munters.com, Phone: +46 (0)70 88 33 500

Om Munters Group
Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 4 000 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2022 mer än tio miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.