Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2022

feb 4, 2022 15:04

Valberedningens förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsearvode och revisorsarvode, samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande i Munters Group AB.

Valberedningen inför årsstämman 2022 i Munters Group AB (Bolaget) består av Magnus Fernström (ordförande) (FAM AB), Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder), Mats Larsson (Första AP-fonden) samt Jonathan Schönbäck (ODIN Fonder). Styrelsens ordförande Magnus Lindquist är vidare adjungerad till valberedningen. Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2022:

  • att advokat Emil Boström från Mannheimer Swartling Advokatbyrå ska väljas till ordförande vid årsstämman 2022,
  • att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju stycken, utan suppleanter,
  • att styrelsearvode och arvode för arbete i styrelsens kommittéer, för icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska utgå enligt följande: med 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande, med 450 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, med 250 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av revisionsutskottet, med 120 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, med 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av ersättningsutskottet, med 120 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet och med 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av investeringsutskottet,
  • att omval ska ske av styrelseledamöterna Håkan Buskhe, Helen Fasth Gillstedt, Kristian Sildeby och Anna Westerberg, samt att Magnus Nicolin, Maria Håkansson och Anders Lindqvist ska väljas till nya styrelseledamöter i Bolaget. Magnus Lindquist, Per Hallius, Lena Olving och Juan Vargues har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen att Magnus Nicolin väljs som styrelseordförande.
  • att revisorsarvode ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och enligt godkänd räkning.

Presentation av de för nyval föreslagna styrelseledamöterna

Magnus Nicolin

Född: 1956

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Wharton – University of Pennsylvania. BSc, Handelshögskolan i Stockholm.

Pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i FAM AB.

Urval tidigare uppdrag: VD för Ansell Limited, ett bolag börsnoterat i Australien och den  ledande globala leverantören av personlig skyddsutrustning (PPE) 2010 – 2021, President, Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific för Newell Rubbermaid Inc., VD för Esselte Business Systems Inc 2002 – 2006 efter ett utköp som han ledde tillsammans med ett PE-bolag, Executive Vice President & Divisionschef för Esselte Business Systems Inc. Ledande befattningar i Bayer AG, Pitney Bowes Inc. och McKinsey & Company. Styrelseuppdrag i flera globala bolag, såsom Ansell, Esselte, Isaberg-Rapid och Primix.

Innehav i Munters Group AB: 0

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen: Ja

 

Maria Håkansson

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. VD Swedfund International. Lång erfarenhet inom hållbara investeringar och från flera ledande internationella befattningar inom Ericsson med gedigen kunskap inom digitalisering, affärsmodeller, finance samt försäljning av system och tjänster.

Pågående uppdrag/befattningar: VD Swedfund International, styrelseledamot Global Impact Investing Network, USA (GIIN), styrelseledamot Stockholm Sustainable Finance Center, styrelseledamot European Development Finance Institutions (EDFI).

Urval tidigare uppdrag: Vice President Internet of Things (IoT) Ericsson; Vice President Ericsson Commercial Management Northern Europe & Central Asia Ericsson; CFO Ericsson Nordics & Baltics, Affärsenhetscontroller Ericsson Global Services; styrelseledamot Lindholmen Science Park.

Innehav i Munters Group AB: 0

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen: Ja

 

Anders Lindqvist

Född: 1967

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Maskiningenjör samt universitetsstudier i marknadsföring; Officersutbildning på Marinens Officershögskola. VD och koncernchef för Piab Group AB 2013 – 2019, Divisionschef för Atlas Copco 2007 – 2013, VD för Atlas Copco China 2006 – 2007, VD för Atlas Copco Nordic 2004 – 2006, diverse befattningar Atlas Copco 1989-2004.

Pågående uppdrag/befattningar: VD och CEO, Mycronic AB (publ), styrelseordförande Dafo Vehicle Fire Protection AB, styrelseledamot Gunnebo Holding AB.

Urval tidigare uppdrag: Styrelseledamot Norican A/S.

Innehav i Munters Group AB: 3 000 aktier.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen: Ja.

 

Information om samtliga styrelseledamöter som föreslås för omval samt nyval finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.munters.com. Motiveringen för valberedningens förslag framgår av valberedningens motiverade yttrande.

Valberedningen noterar att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB vid årsstämman 2021 omvaldes till Bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år intill slutet av årsstämman 2025. Revisionsbolaget har uppgett att auktoriserade revisorn Rickard Andersson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

 

Februari 2022

Munters Group AB

Valberedningen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations and Enterprise Risk Management
E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.com
Tel: +46 (0)730 251 005

 

Om Munters Group

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 300 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2021 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.