Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Q4 2021 SV.png

Munters Kv4 och helårsrapport 2021- "Betydande strategiska framsteg med rekordhög orderingång"

feb 4, 2022 07:30

Oktober - december 2021

 • Orderingången var mycket stark och ökade med +62%, en valutajusterad ökning med +59%, och nettoomsättningen ökade +12%, valutajusterad +10%, främst drivet av stark tillväxt inom affärsområde AirTech, batteri och Data Centers samt Services. Affärsområde FoodTech hade god tillväxt i Americas och EMEA.
 • Den justerade EBITA-marginalen var 10,6% (13,3), negativt påverkad av begränsningar i försörjningskedjan, högre råvarupriser och fraktkostnader samt tidsfördröjningen av effekten av våra egna prisökningar. Dessutom påverkade en förändrad affärsmix i AirTech, ineffektivitet i produktionen i en enhet i USA så väl som lägre volymer inom FoodTech i Kina.
 • Konsoliderad nettoskuld i relation till justerad EBITDA, R12* var 2,2x, i linje med nivån i slutet av september 2021. Under kvartalet kopplades hållbarhetsmålen till de primära finansieringsfaciliteterna (SLL).
 • Nettoskulden uppgick vid årsskiftet till MSEK 2 389 jämfört med  MSEK 2 536 vid utgången av september 2021.

Januari- december 2021

 • Stark efterfrågan med påverkan av begränsningar i försörjningskedjan från och med andra kvartalet.
 • Orderingången ökade med +24%, valutajusterad +30% och netto-omsättningen ökade +5%, valutajusterad +10%, främst drivet av stark tillväxt inom undersegmenten batteri och Data Centers samt Services inom affärsområde AirTech. Affärsområde FoodTech visade tillväxt i Americas och EMEA, motverkad av en svag svinmarknad i Kina.
 • Den justerade EBITA-marginalen var 12,1% (12,9), negativt påverkad av begränsningar i försörjningskedjan, högre råvarupriser och fraktkostnader samt tidsfördröjningen av effekten av våra egna prisökningar och ineffektivitet i produktionen i en enhet i USA i fjärde kvartalet. AirTech-marginalen påverkades positivt av ökad nettoomsättning, hög utnyttjandegrad och effektivitetsförbättringar medan FoodTech-marginalen påverkades negativt av lägre volymer i Kina.
 • Konsoliderad nettoskuld i relation till justerad EBITDA, R12* var 2,2x, något högre än 1,9x i slutet av december 2020.
 • Nettoskulden per den 31 december uppgick till MSEK 2 389 jämfört med MSEK 2 116 vid utgången av 2020. Under andra kvartalet skedde en femårig refinansiering vilket säkerställer genomförandet av den långsiktiga strategin.

Händelser efter årets slut:

 • Styrelsen föreslår en utdelning på 0,85 (0,70) SEK per aktie för 2021, totalt en utdelning på MSEK 157 (129).
 • Munters tillkännagav förvärvet av EDPAC, en irländsk tillverkare av kylutrustning för datacenter och luftbehandlingssystem, med en köpeskilling om MEUR 29.
 • FoodTech genom MTech Solutions, tecknade ett kontrakt för att leverera sin Software-as-a-Service (SaaS) lösning.

VD kommentar

Rekordhög orderingång driven av efterfrågan på batteridrivna fordon och ökad datatrafik
Den starka orderingången inom affärsområdet AirTech fortsatte och var rekordhög under kvartalet och helåret 2021. Efterfrågan på våra energieffektiva klimatlösningar är särskilt hög inom batteri- och datacentersegmenten. Den robusta orderingången drivs av övergången till batteridrivna fordon och ökad datatrafik. För att ytterligare dra fördel av dessa starka marknadstrender förvärvade vi nyligen Edpac, en irländsk tillverkare av datacenterutrustning. Genom Edpac får vi tillgång till väletablerad produktionskapacitet och en prioriterad kundbas på den attraktiva, snabbt växande europeiska datacentermarknaden. Vi har också nyligen tagit beslutet att utöka vår kapacitet inom batterisegmentet för att möta efterfrågan genom att bygga en ny anläggning i Tjeckien. Dessa initiativ stärker vår solida bas för fortsatt tillväxt inom prioriterade marknadssegment. Inom affärsområdet FoodTech var utvecklingen god i Americas under kvartalet och 2021, medan efterfrågan inom svinsegmentet i Kina var svag under andra halvåret. Svinsegmentet i Kina påverkas negativt av överkapacitet och den afrikanska svinpesten. Genom fokus på värdebaserad försäljning och produktrationalisering samt investeringar i digitala kundlösningar stärker FoodTech sin ledande position och skapar en stabil grund för lönsam tillväxt. I år har MTech Systems, ett dotterbolag inom FoodTech, tecknat ett kontrakt för att leverera sin SaaS lösning, vilket är ett erkännande av vår strategi att växa Digital Solutions.

Utmaningarna i försörjningskedjan påverkade lönsamheten
Som förväntat påverkades vi under kvartalet av fortsatta utmaningar i försörjningskedjan. Under kvartalet såg vi positiva effekter av våra prishöjningar och fortsatte att höja priserna för att motverka högre råvarupriser och fraktkostnader. Som tidigare kommunicerats kommer merparten av prishöjningarna att träda i kraft under 2022 på grund av längre ledtider. Svårigheterna med att förutse tidpunkten för leveranser av insatsvaror och komponenter, i kombination med effekter av pandemin, har särskilt drabbat en produktionsenhet inom undersegmentet industri i USA. Detta, tillsammans med en förändrad affärsmix inom AirTech med fler större projekt och lägre volymer för FoodTech i Kina, påverkade lönsamheten negativt. Vi förväntar oss fortsatt att utmaningarna i försörjningskedjan består under första halvåret 2022.

Investeringar skapar fler tillväxtmöjligheter
Munters har en tydlig tillväxtstrategi och riktar sig mot marknader som kännetecknas av stabil långsiktig tillväxt. Dessa marknader drivs till stor del av de starka hållbarhets- och digitaliseringstrenderna. Våra ledande klimatlösningar är ofta affärskritiska för våra kunders framgång och möter deras behov av att förbättra effektiviteten och minska energiförbrukningen. Genom våra satsningar på utvalda kompetenser och digitalisering av våra arbetssätt skapar vi ytterligare möjligheter att växa och öka lönsamheten.

Betydande framsteg under 2021
Under 2021 stärkte vi vår ledande marknadsposition och överträffade våra kunders förväntningar på flera områden. Jag vill lyfta fram tre områden där vi har gjort särskilda framsteg. Det ena är hållbarhet där vi satt målet att ha noll nettoutsläpp från vår verksamhet till 2030. Det andra är den fortsatt starka kassagenereringen under 2021 och det tredje våra medarbetares förmåga att hantera utmaningarna i försörjningskedjan. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare som med professionalism och uthållighet bidragit till Munters framgång 2021.

Klas Forsström, VD och koncernchef

Information om webcast

Klockan 9.00 idag är ni välkomna att deltaga vid en webcast eller telefonkonferens när VD, Klas Forsström tillsammans med Group Vice President och CFO, Annette Kumlien presenterar rapporten.

Webcast:
https://tv.streamfabriken.com/munters-Kv4-2021

Ring in på något av numren nedan för telefonkonferens:

SE: +46 8 50558350

UK: +44 3333009262

US: +1 6319131422

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till webcasten kommer att finnas tillgängligt på: https://www.munters.com/en/investor-relations/

Kontaktperson:

Ann-Sofi Jönsson, Head of Investor Relations and Enterprise Risk Management
Phone: +46 (0)730 251 005
Email: ann-sofi.jonsson@munters.com

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2022 klockan 07.30 CEST.

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 300 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2020 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.