Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Q2 2022 SV.png

Munters Kv2 2022 - "Stark tillväxt under ett kvartal präglat av fortsatta utmaningar"

jul 15, 2022 07:30

April-juni:

 • Stark orderingång driven av affärsområdet Data Center Technologies (DCT) i Americas och Batteri och Service inom affärsområde AirTech.
 • Nettoomsättningen ökade främst drivet av DCT i Americas och av god tillväxt i Batteri och Service inom AirTech, motverkat av en fortsatt svag marknad i Kina för affärsområdet FoodTech.
 • I just. EBITA kompenserade våra prishöjningar för inflation, men motverkades av kostnader till följd av komponent brist, en förändrad affärsmix inom DCT, lägre volymer i EMEA och APAC för FoodTech samt operativa utmaningar.
 • Skuldsättningsgraden ökade främst som ett resultat av det ökade rörelsekapitalet till följd av stark volymtillväxt, utbetald utdelning och valutakurseffekter då SEK försvagades mot flera valutor.
 • Stark orderingång ledde till ökat rörelsekapital och lägre kassaflöde från den löpande verksamheten. Detta drivs främst av förberedelser för projektleveranser under de kommande 18 månaderna inom undersegmentet Batteri inom AirTech och DCT.

Januari-juni:

 • Orderingången ökade främst drivet av DCT och Batteri och Service inom AirTech. DCT tecknade Munters största order någonsin i januari. FoodTech hade god tillväxt i Americas och tecknade ett stort SaaS-avtal i dotterbolaget MTech under första kvartalet.
 • Under första kvartalet avbröt Munters all affärsverksamhet med Ryssland på grund av kriget i Ukraina.
 • Nettoomsättningen ökade inom alla affärsområden med stark tillväxt inom AirTech och DCT. FoodTech upplevde försvagade marknader i EMEA och Kina, något motverkat av tillväxt i USA.
 • I just. EBITA kompenserade våra prishöjningar för inflation, men motverkades av kostnader till följd av komponent brist, en förändrad affärsmix inom DCT, lägre volymer i EMEA och APAC för FoodTech samt operativa utmaningar.
 • Skuldsättningsgraden ökade främst på grund av förvärvet av Edpac i början av året, uppbyggnad av rörelsekapital till följd av den starka volymtillväxten och valutakurseffekter.
 • Stark orderingång ledde till en ökning av rörelsekapitalet och lägre kassaflöde från den operativa verksamheten

VD kommentar:

Stark tillväxt under ett kvartal präglat av fortsatta utmaningar
Andra kvartalet visade solid tillväxt då vi fortsätter gynnas av de starka megatrenderna digitalisering, elektrifiering och ökad efterfrågan på hållbara lösningar.  

Tillväxten drevs främst av DCT och Batteri och Services inom AirTech. Nedstängningar relaterat till Covid-19 utbrott i Kina påverkade både AirTech och FoodTech. En fortsatt svag kinesisk svinmarknad påverkade också affärsområdet FoodTech negativt.

Prishöjningar genomförda under tidigare kvartal kompenserade för inflation. Vi fortsätter att justera priserna i alla regioner för att säkerställa täckning för ökande kostnader. Samtidigt har arbetet med att säkra komponenter intensifierats under året och mer arbete görs för att hantera ledtider. Detta är särskilt märkbart i DCT där vi dessutom haft en negativ affärsmix i kvartalet. Lägre volymer i EMEA och APAC hade en negativ påverkan på marginalen inom FoodTech i kvartalet. De operativa utmaningarna som startade under det fjärde kvartalet 2021 i en produktionsenhet fortsatte att tynga marginalen. Rörelsekapitalet ökade till följd av att orderstocken innehåller några större orders vi tagit under första halvåret som ska levereras med start först under det fjärde kvartalet i år.

Ökade investeringar för att tillvarata marknadsmöjligheter
För att lägga grunden för ett effektivt genomförande av vår tillväxtstrategi och bli mer effektiva och skalbara fortsätter vi att öka våra strategiska satsningar på digitalisering och automatisering. Fokuserade investeringar görs för att minska kostnaderna, minska ledtiderna, förbättra kvaliteten och bli mer skalbar. Dessa investeringar kommer att göra det möjligt för Munters att förbättra och anpassa processer, system, informationsflöden och hantering av masterdata.

För att möta den växande efterfrågan utökar vi även vår kapacitet med två nya tillverkningsanläggningar i år, som kommer att invigas under tredje kvartalet. En är avsedd för batterisegmentet, belägen i Tjeckien, och en i USA för affärsområdet DCT.

Genomförande av långsiktig strategi för värdeskapande tillväxt
DCT har haft stark tillväxt de senaste åren och gick in i Europa i början av detta år genom förvärvet av Irlandsbaserade Edpac. Investeringar i skalbar produktion och innovation för att skapa framtida lönsam tillväxt kommer fortsätta och från och med 30 juni redovisas det som ett affärsområde.

Det är uppmuntrande att se den ökade efterfrågan inom särskilt områdena batteri och datacenter och våra anställdas engagerade arbete för att balansera de globala utmaningarna samtidigt som vi förbättrar vår operativa effektivitet. Jag är säker på Munters förmåga att leverera på vår tillväxtstrategi och stolt över alla anställdas ständiga ambition att överträffa kundernas förväntningar.

Klas Forsström, VD och koncernchef

Information om webcast
Klockan 9.00 idag är ni välkomna att deltaga vid en webcast eller telefonkonferens när VD, Klas Forsström tillsammans med Group Vice President och CFO, Annette Kumlien presenterar rapporten.

Webcast
https://tv.streamfabriken.com/munters-q2-2022

Ring in på något av numren nedan för att delta på telefonkonferens och ange pinkoden:

SE: +46 8 505 163 86
UK: +44 20 319 848884
US: +1 412 317 6300
Pinkod: 2556601#

Kontaktperson:
Ann-Sofi Jönsson
Vice President, Investor Relations and Enterprise Risk Management
Telefon: +46 (0)730 251 005
Email: ann-sofi.jonsson@munters.com

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 klockan 07.30 CET.

Om Munters:
Munters är världsledande inom energieffektiv luftbehandling och klimatlösningar. Med hjälp av innovativ teknik skapar Munters det perfekta klimatet för kunder i ett brett spektrum av branscher. Munters har definierat framtiden för luftbehandling sedan 1955. Idag bedriver cirka 3 700 anställda tillverkning och försäljning i mer än 30 länder. Munters Group AB redovisade 2021 en nettoomsättning på mer än 7,3 miljarder SEK och är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.