Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Årsstämma i Munters Group AB

maj 18, 2022 15:30

Vid årsstämman i Munters Group AB idag fattades följande huvudsakliga beslut.

 

Fastställande av resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

 

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas med 0,85 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 20 maj 2022. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 25 maj 2022.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för förvaltningen under 2021 för de som under 2021 tjänstgjort som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

 

Styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Håkan Buskhe, Helen Fasth Gillstedt, Kristian Sildeby och Anna Westerberg samt valde Magnus Nicolin, Maria Håkansson och Anders Lindqvist till nya styrelseledamöter. Magnus Nicolin valdes som styrelseordförande.

 

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade om arvode till styrelsen och revisorn i enlighet med valberedningens förslag.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 18 445 781 totalt.

 

Kontaktinformation:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations & Enterprise Risk Management

E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.com

Telefon: +46 (0)730 251 005

 

 

Om Munters Group

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 350 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2021 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.