Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

FORTSATT IMPLEMENTERING AV MUNTERS STRATEGI - TAR NÄSTA STEG INOM AFFÄRSOMRÅDE FOODTECH

maj 6, 2021 08:00

Munters är på en resa att leverera på den strategi som lanserades i början av 2020. Som en del av denna har affärsområde FoodTech genomfört en strategisk översyn med syfte att stärka både det digitala området och klimatkontroll erbjudandet. Implementeringen kommer att påbörjas under andra kvartalet 2021.

I början av 2020 lanserade Munters en ny strategi. Därefter har en strategisk översyn av de två affärsområdena genomförts. Som en konsekvens tillkännagavs i juli 2020 åtgärder för att vässa kunderbjudandet och optimera marknadsnärvaron, främst relaterat till affärsområdet AirTech. Efter slutförandet av den strategiska översynen av affärsområdet FoodTech, kommer åtgärder relaterade till implementering av FoodTech strategin att påbörjas under andra kvartalet 2021.

FoodTech har definierat en tydlig riktning för framtiden både inom det digitala området och inom klimatkontroll. Den övergripande inriktningen är att fokusera på att skapa ett unikt uppkopplat erbjudande för hela värdekedjan kopplad till livsmedelsproduktion. Inom digitala lösningar strävar man efter att accelerera tillväxten inom IoT- och SaaS-lösningar genom att utnyttja den redan starka marknadsposition som FoodTech har idag och ytterligare stärka förmågan inom mjukvaruutveckling. Inom klimatkontroll kommer fokus på värdebaserad försäljning att öka och produkterbjudandet kommer att stärkas genom fortsatt innovation, produktrationaliseringar och effektivitetsförbättringar. Alla åtgärder förväntas genomföras inom de kommande 18 månaderna.

Investeringskostnaderna beräknas uppgå till cirka MSEK 140, varav cirka MSEK 110 beräknas ha en kassaflödeseffekt. Utöver detta så kommer investeringar i anläggningstillgångar att uppgå till uppskattningsvis MSEK 20. Den positiva effekten på justerad EBITA för helåret 2023 beräknas uppgå till cirka MSEK 70.

Under andra kvartalet 2021 kommer Munters att redovisa jämförelsestörande poster uppgående till cirka MSEK 85, varav cirka MSEK 60 har kassaflödespåverkan. Resterande kostnader redovisas som jämförelsestörande poster när de uppstår.

Den 11 maj kommer Munters ledning att beskriva Munters strategiska resa mer i detalj vid Capital Markets Update, som börjar kl. 14.00. Se mer information på munters.com, Investerare.

 

Kontaktperson:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations och Enterprise Risk Management
Email: ann-sofi.jonsson@munters.com
Telefon: + 46 (0)730 251 005
 

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 klockan 08.00 CET.

 

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2020 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.