Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

ÅRSSTÄMMA I MUNTERS GROUP AB

maj 19, 2021 16:10

Vid årsstämman i Munters Group AB denna dag fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 med 0,70 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 21 maj 2021. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 26 maj 2021.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020 för de som under 2020 tjänstgjort som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Håkan Buskhe, Helen Fasth Gillstedt, Per Hallius, Magnus Lindquist, Lena Olving, Kristian Sildeby, Juan Vargues och Anna Westerberg samt styrelsens ordförande Magnus Lindquist.

Revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år intill slutet av årsstämman 2025.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade om arvode till styrelsen och revisorn i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att anta en reviderad valberedningsinstruktion.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en reviderad bolagsordning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 1 071 550 aktier i bolaget

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 18 445 781 totalt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av totalt högst 200 000 egna aktier.

Kontaktinformation:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations & Enterprise Risk Management
E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.com
Telefon: +46 (0)730 251 005

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2020 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.