Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Incitamentsprogram för Munters styrelseordförande och tillförordnade VD

feb 15, 2019 09:07

Styrelsen för Munters Group AB (”Munters”) har informerats om att Munters största aktieägare, ett bolag kontrollerat av Nordic Capital Fond VII, har erbjudit bolagets styrelseordförande Magnus Lindquist samt den tillförordnande VD:n Johan Ek att förvärva totalt 6,000,000 köpoptioner avseende aktier i Munters.  

Programmet innebär att Magnus Lindquist och Johan Ek erbjuds att förvärva totalt 6,000,000 köpoptioner till ett värde om 13,860,000 kronor. Styrelseordförande Magnus Lindquist avser att förvärva 3,000,000 köpoptioner och Johan Ek avser att förvärva 3,000,000 köpoptioner. Nordic Capital är av uppfattningen att köpoptionsprogrammet bidrar till att skapa en tydlig intressegemenskap mellan dessa individer och övriga befintliga aktieägare i Munters.

”Magnus och Johan spelar en värdefull roll i arbetet med det förändringsprogram, Munters Full Potential Program, som initierats för att öka fokus på stabilitet, lönsamhet och tillväxt. Nordic Capital har som största indirekta aktieägare en stark tro på Munters framtid och är övertygade om att ett köpoptionsprogram är ett lämpligt verktyg att säkerställa detta och skapa långsiktigt aktieägarvärde”, säger Andreas Näsvik, Partner, på Nordic Capitals rådgivningsbolag. 

Genom köpoptionsprogrammet kan Nordic Capital komma att ställa ut totalt 6,000,000 köpoptioner. Förvärv av köpoptioner kommer att ske till marknadsvärde. Värdering av köpoptionerna sker av PWC enligt sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). Köpoptionerna löper till och med den 31 augusti 2022. Utnyttjande av köpoptioner för köp av aktier i Munters kan ske under perioden från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2021 till och med den 31 augusti 2022. Varje köpoption ger rätt att köpa en aktie i Munters av Nordic Capital. Lösenpriset är 45 kronor, motsvarande 126,3 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag under perioden 16 januari – 14 februari 2019 framräknade volymviktade betalkursen för Munters aktie på Nasdaq Stockholm. Antalet aktier som varje köpoption ger rätt till samt lösenpriset är föremål för omräkning vid vissa bolagshändelser.

Programmet har utarbetats av Nordic Capital tillsammans med externa rådgivare. 

Incitamentsprogrammet för Magnus Lindquist och Johan Ek medför ingen utspädning för Munters övriga befintliga aktieägare och innebär heller inga tillkommande kostnader för bolaget.

För mer information:

John Womack, Head of Investor Relations

Telefon: +46 706 782499

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.