Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

NY STYRELSEORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMOT FÖRESLÅS I MUNTERS GROUP

nov 19, 2018 00:10

De aktieägare som är representerade i Munters Groups (MTRS) valberedning har föreslagit att Magnus Lindquist ersätter Christopher Curtis som styrelseordförande i Munters Group och att Johan Ek ersätter Joakim Karlsson som styrelseledamot. Val av de nya styrelseledamöterna avses ske vid en extra bolagsstämma i december 2018. 

De aktieägare som är representerade i valberedningen för Munters Group har föreslagit att Magnus Lindquist och Johan Ek väljs som nya styrelseledamöter. Christopher Curtis, styrelseordförande, och Joakim Karlsson, styrelseledamot, kommer att lämna sina uppdrag. Munters Group avser att kalla till en extra bolagsstämma som kommer att hållas under december 2018. 

Magnus Lindquist, född 1963, har mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar i globala industriföretag, främst som Group Vice President och CFO i Autoliv och Perstorpkoncernen. Magnus Lindquist har också betydande styrelseerfarenhet efter att ha varit ordförande i Norma, Ambea, Alimak och Polygon samt styrelseledamot i Bravida, Mycronic och Ovako och är nuvarande styrelseordförande i Ryds Bilglas. Han har även arbetat som professionell investerare med fokus på industriella bolag inom private equity bland annat som Partner på Triton och har suttit i Axcel Advisory Board. Magnus har studerat företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.   

Johan Ek, född 1968, har bred erfarenhet av både ledande positioner och styrelsearbete och är idag styrelseordförande i Sunrise Medical och har tidigare varit styrelseordförande i Handicare, Saferoad och Corob Engineering samt styrelseledamot i Acino och Ramirent. Johan Ek har också varit President och CEO i Relacom samt President för Powerwave Technologies Inc och för den nischade industrikoncernen LGP Allgon. Johan är utbildad civilekonom vid Hanken School of Economics i Helsingfors, Finland. 

“Vi aktieägare som är representerade i valberedningen är glada att kunna föreslå Magnus Lindquist som ny styrelseordförande och Johan Ek som ny styrelseledamot i Munters Group och vill samtidigt tacka Chris och Joakim för deras bidrag till styrelsen. Under en period av förändring har vi i överenskommelse med Chris beslutat att bolaget behöver en ordförande som är baserad i Europa”, säger Robert Furuhjelm, Partner i rådgivningsbolaget till Nordic Capital Fund VII och ordförande i valberedningen för Munters Group.

Robert Furuhjelm fortsätter, “Vi tror starkt på Munters långsiktiga potential och förmåga att utveckla sin starka position i en växande global marknad. Just nu finns det dock utmaningar som behöver adresseras för att öka både tillväxt och lönsamhet, samtidigt som man står inför utmaningar med en omstrukturering inom Data Centers-verksamheten. Munters styrelse och ledning har en tydlig agenda för att möta dessa och där valet av Magnus Lindquist och Johan Ek är ett första steg. Vi har ett starkt förtroende för deras förmåga att driva detta framåt i rätt riktning. Deras breda erfarenhet av förändringsprogram och internationell expansion i såväl operativt ledande befattningar som styrelsearbete kommer att vara värdefullt för Munters värdeskapande framöver”.

De aktieägare som är representerade i valberedningen är Nordic Capital Fund VII, FAM AB, AMF Försäkring och Fonder och Första AP-fonden. Robert Furuhjelm (representerande Nordic Capital Fund VII) är ordförande i valberedningen. Nordic Capital Fund VII, FAM AB, AMF Försäkring och Fonder och Första AP-fonden innehar tillsammans totalt cirka 75% procent av aktierna och rösterna i Munters Group.

De aktieägare som är representerade i valberedningen har begärt att Munters Group kallar till en extra bolagsstämma som kommer att hållas under december 2018 för val av Magnus Lindquist till ny styrelseordförande och Johan Ek till ny styrelseledamot i Munters Group.

Munters Group avser att inom kort utfärda en kallelse till en extra bolagsstämma.

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 24.00 CET den 18 November 2018. 

För mer information:
John Womack, Investor Relations
Telefon: +46 (0)70 678 24 99

Robert Furuhjelm, ordförande i valberedningen för Munters Group
Telefon:  +46 8 440 5050

Om Munters 

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 900 medarbetare. Munters har ca sju miljarder kronor i omsättning och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, gå till www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.