Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS STYRELSE HAR BESLUTAT ATT UTNYTTJA ÅTERKÖPSBEMYNDIGANDE FÖR SÄKERSTÄLLANDE AV BOLAGETS ÅTAGANDEN ENLIGT INCITAMENTSPROGRAM

aug 15, 2018 13:12

Styrelsen i Munters Group AB (”Munters”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2018 beslutat att förvärva egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Munters långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2018, samt säkra kostnader relaterade till programmet.

Återköpet får inledas den 16 augusti 2018 och avslutas senast den 24 september 2018 och kommer att förvaltas av Nordea Bank AB (publ) som, baserat på den handelsorder som Nordea Bank AB (publ) fått av Munters, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av Munters.

Återköp får ske av högst 1 467 000 aktier vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen kommer att ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Munters uppgår till 183 597 802 och bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande cirka 0,8 procent av bolagets utgivna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Peter Leesi, CEO Munters Group

Telefon: +46 8 626 63 60

John Womack, Investor Relations

Telefon: +46 706 782499

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 900 medarbetare. Munters är noterade på Nasdaq Stockholm och har cirka sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.