Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2018

apr 26, 2018 08:00

Solid organisk försäljningstillväxt

Första kvartalet 2018

  • Orderingången minskade med 1 % till 1 635 MSEK (1 654) och ökade med 2 % organiskt. Ingen stor order tecknad för Data Centers under kvartalet.
  • Nettoomsättningen ökade med 5 % till 1 601 MSEK (1 519) medan den organiska tillväxten uppgick till 7 %.
  • Orderstocken ökade med 26 % till 2 516 MSEK (1 998).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2 % till 76 MSEK (75).
  • Justerad EBITA minskade med 22 % till 115 MSEK (147), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 7,2 % (9,7).
  • Periodens resultat uppgick till 42 MSEK (-41).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0 MSEK (-20).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 kronor (-2,33).

Presentation / Audiocast / Telefonkonferens

Med anledning av delårsrapporten anordnas en presentation av det första kvartalet 2018 torsdag 26 april klockan 09.00. John Peter Leesi, VD och Jonas Ågrup, CFO kommer att presentera och kommentera rapporten.

Uppgifter till telefonkonferens;

SE: +46 856 642 697

UK: +44 203 008 9803

US: +1 855 831 5947

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast: https://financialhearings.com/event/10791

För mer information:
John Peter Leesi, CEO Munters Group
Telefon: +46 8 626 63 01

John Womack, Investor Relations
Telefon: +46 706 782 499

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08.00 CET.

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom områ-det luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra 3 900 medarbetare (inklusive visstidsanställda). Munters har drygt 6,6 miljarder kronor i omsättning. För mer information, gå till www.munters.com

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.