Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

sep 27, 2017 13:57

Valberedningen för Munters Group AB (MTRS), en världsledande leverantör av energieffektiva luftbehandlings- och klimatlösningar, har utsetts.

Munters Group AB:s årsstämma antog 2017 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti, samt styrelseordföranden (sammankallande).

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Robert Furuhjelm, Nordic Capital, valberedningens ordförande
  • Lars Wedenborn, FAM AB
  • Tomas Risbecker, AMF Försäkringar och Fonder
  • Magnus Billing, Alecta
  • Chris Curtis, Munters styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2018 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, vid behov, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kan göra detta till valberedningen via email: valberedningen@munters.se eller via brev. Munters Group AB, Valberedningen, Box 1188, 164 26 Kista. 

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2018.

Årsstämman 2018 kommer att hållas den 17 maj 2018 i Stockholm.

Munters Group AB

För mer information:

John Peter Leesi, CEO Munters Group

Tel: +46 8 626 63 60

John Womack, Investor Relations

Tel: +46 706 782499

Om Munters

Munters grundades 1955 och är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk. Munters bedriver sin verksamhet inom fyra affärsområden: Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination, med stöd av Global Operations- och Global Services-organisationerna. Respektive affärsområde adresserar ett flertal slutkundsmarknader, kundindustrier och användningsområden baserat på Munters teknologier och specialist-kompetenser. Bolaget bedriver verksamhet över hela världen med över 3 500 heltidsanställda som arbetar i över 30 länder med att erbjuda Munters produkter och lösningar till en mängd olika kunder, däribland ett flertal ledande globala företag, i över 180 länder. För mer information besök www.munters.com

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.