Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS TECKNAR DUBBEL ORDER FÖR DATACENTER-KYLNING

nov 6, 2017 07:00

Munters Group (MTRS), en världsledande leverantör av energieffektiva luftbehandlings- och klimatlösningar, har fått två betydande ordrar i Europa med ett sammanlagt värde av cirka MSEK 450.

Munters har tecknat avtal gällande två betydande ordrar för leverans av kylenheter till två av Facebooks datacenters i Europa. Det sammanlagda värdet av ordrarna uppgår till cirka MSEK 450 beroende av de slutgiltiga valen av tillval och tjänster.

Munters har tidigare levererat de två första faserna av Facebooks projekt i Clonee, Irland och den första fasen av deras etablering i Odense, Danmark. Munters åtagande kommer att omfatta leverans av Oasis Indirect Evaporative Cooling-enheter till fas 3 av Clonee samt fas 2 av Odense, Danmark. De två ordrarna förväntas bli intäktsförda under perioden december 2017 till juni 2018.   

Facebooks datacenters tillhör de mest avancerade och energieffektiva i världen och båda anläggningarna drivs av 100% förnyelsebar energi. Datacentret i Odense kommer också att ha den infrastruktur som krävs för att fånga upp överskottsvärmen som alstras från servrarna och återvinna den till det lokala fjärrvärmesystemet som drivs av Fjernrverme Fyn. När anläggningen är färdigställd förväntas infrastrukturen för återvinning av värme att spara upp till 100 000 MWh energi årligen, vilket motsvarar uppvärmningen av upp till 6 900 bostäder.

“Vi är stolta över att ha fått den största ordern någonsin i Munters historia gällande leverans av klimatlösningar för kundens affärskritiska verksamhetsmiljö. Det polymer-baserade värmeväxlar-konceptet uppfanns av Munters för cirka 10 år sedan. Sedan dess har vi tagit fram ett antal vidareutvecklingar och nått ännu högre nivå av effektivitet och driftsäkerhet. Munters har varit i framkant i teknologiskiftet på datacenter-marknaden där tillväxten inom området indirekt evaporativ kylning har haft exponentiell tillväxt eftersom det successivt ersätter de tidigare kompressorbaserade kylteknologierna, säger Neil Yule, President, Munters Data Center Business Area.

För mer information:

John Peter Leesi, CEO Munters Group

Telefon: +46 8 626 63 01

John Womack, Investor Relations

Telefon: +46 706 782 499

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM MUNTERS GROUP AB ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT LAGEN OM HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. INFORMATIONEN LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:00 CET DEN 6 NOVEMBER 2017.

Om Munters

Munters grundades 1955 och är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk. Munters bedriver sin verksamhet inom fyra affärsområden: Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination, med stöd av Global Operations- och Global Services-organisationerna. Respektive affärsområde adresserar ett flertal slutkundsmarknader, kundindustrier och användningsområden baserat på Munters teknologier och specialistkompetenser.

Bolaget bedriver verksamhet över hela världen med över 3 500 heltidsanställda som arbetar i över 30 länder med att erbjuda Munters produkter och lösningar till en mängd olika kunder, däribland ett flertal ledande globala företag, i över 180 länder. Bolagets produktionsverksamhet är idag fördelad på 18 större produktionsanläggningar och sju monteringscenter i 16 länder över hela världen. Munters är noterade på Nasdaq Stockholm och har drygt sex miljarder kronor i omsättning. För mer information se www.munters.com

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.