Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS TECKNAR BETYDANDE DATA CENTER ORDER

maj 26, 2017 08:00

Munters Group (MTRS), en världsledande leverantör av energieffektiva luftbehandlings- och klimatlösningar, har tecknat en betydande order, värd cirka 275 MSEK, från en stor global datacenter-operatör gällande ett projekt i USA fördelat över ett antal faser.

Munters noteringsprospekt, som publicerades den 9 maj 2017, inkluderade information om att bolaget hade kommit överens om de huvudsakliga kommersiella villkoren med en befintlig kund gällande en potentiell order för leverans av kylenheter inom affärsområde Data Center med ett underliggande värde i spannet 250–300 MSEK, men att ingen formell köporder hade erhållits vid det tillfället.

Kunden är ett välkänt namn inom Digital-marknaden och värdet på ordern är cirka 275 MSEK beroende på de slutgiltiga valen av tillval och tjänster. Projektet omfattar en kombination av Oasis™ Indirect Evaporative Cooling (IEC)-enheter och specialiserade Air Handling Units (AHU’s) för styrning av luftfuktighet.  Leveranser förväntas ske under en period om upp till 12-månader med början i fjärde kvartalet 2017 med fullföljd installation och driftsättning i slutet av 2018. 

Munters Oasis™ IEC-enheter erbjuder ett lågenergi-alternativ till kylsystem (Chillers) och luftsystem för datahallar (Computer Room Air Handling Units) som traditionellt har använts för att kyla stora datacenters. Varm luft från datorhallar kyls när det passerar en polymer-baserad värmeväxlare som i sin tur kyls av ett separat flöde av uteluft. Kylningskapaciteten kan höjas väsentligt genom att låta vatten spridas över värmeväxlaren och förångas. Beroende på klimatförhållandena, kan energibesparingar på upp till 80% uppnås.

“Vi är stolta över att ha fått vår största order någonsin i Munters historia gällande leverans av en anpassad klimatlösning för vår kunds affärskritiska verksamhetsmiljö. Det polymer-baserade värmeväxlar-konceptet uppfanns av Munters för cirka 10 år sedan. Sedan dess har vi tagit fram ett antal vidareutvecklingar och nått ännu högre nivå av effektivitet och driftsäkerhet. Munters har varit i framkant i teknologiskiftet på datacenter-marknaden där tillväxten inom området indirekt evaporativ kylning har haft exponentiell tillväxt eftersom det successivt ersätter de tidigare kompressor-baserade kylningsteknologierna, säger Neil Yule, President Business Area Data Centers.

Munters Oasis™ IEC teknologi valdes till slut efter en noggrann utvärdering av kunden av de olika former av indirekt evaporativ kylning som fanns tillgängliga. Valet grundades på en urvalsmatris som beaktade ett flertal olika egenskaper, däribland produktkvalitet, energieffektivitet, driftsäkerhet samt service och support.


För mer information:

John Peter Leesi, CEO Munters Group

Tel: +46 8 626 63 60

John Womack, Investor Relations

Tel: +46 706 782499

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08.00 den 26 maj 2017.

Om Munters

Munters grundades 1955 och är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk. Munters bedriver sin verksamhet inom fyra affärsområden: Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination, med stöd av Global Operations- och Global Services-organisationerna. Respektive affärsområde adresserar ett flertal slutkundsmarknader, kundindustrier och användningsområden baserat på Munters teknologier och specialistkompetenser.  Bolaget bedriver verksamhet över hela världen med över 3 500 heltidsanställda som arbetar i över 30 länder med att erbjuda Munters produkter och lösningar till en mängd olika kunder, däribland ett flertal ledande globala företag, i över 180 länder. 

Bolagets produktionsverksamhet är idag fördelad på 18 större produktionsanläggningar och sju monteringscenter i 16 länder över hela världen. För tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2017 ökade nettoomsättningen med 15 % till 6 340 MSEK och justerad EBITA uppgick till 808 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 12,8 %. För mer information besök www.munters.com

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.