Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS FÖRUTSER LÄGRE ÄN TIDIGARE FÖRVÄNTAT RESULTAT I AFFÄRSOMRÅDET DATA CENTER

dec 13, 2017 23:02

Munters Group (MTRS), en världsledande leverantör av energieffektiva luftbehandlings- och klimatlösningar, förutser lägre än tidigare förväntat resultat i affärsområdet Data Center under Q4 2017 på grund av lägre produktionsvolymer och högre projektstartkostnader. En del kvarvarande uppstartskostnader förväntas även under Q1 2018.

Som tidigare kommunicerats i Munters Q3-rapport, som offentliggjordes den 9 november 2017, påverkas affärsområdet Data Center av en försenad produktionsstart rörande en stor europeisk Data Center-order som tecknades under andra kvartalet i år, och delar av intäkterna, som beräknades bli intäktsförda under fjärde kvartalet i år, har förskjutits till första kvartalet 2018. I Q3-rapporten redogjordes även för att de initiala uppstartskostnaderna varit högre än förväntat. 

Ovan nämnda projekt i Munters Data Center-fabrik i Europa har fortsatt haft lägre produktionsvolymer än tidigare förväntat under november och i början av december samt fortsatt höga uppstartskostnader, vilket föranlett större påverkan i Q4 2017 än tidigare förväntat. Munters offentliggör av denna anledning preliminärt Q4-resultat för affärsområdet Data Center.

Det Justerade EBITA-resultatet* för Munters affärsområde Data Center i Q4 2017 beräknas bli cirka -15 MSEK, vilket är cirka 50 MSEK lägre än vad Munters tidigare förutsett.

All annan information relaterad till Munters fjärde kvartal 2017 kommer att presenteras i Munters bokslutskommuniké den 16 februari 2018.  

Inför 2018 har Munters goda förutsättningar att förbättra utförandet av Data Center-affären. Marknaden för Data Center-kylning (evaporativt assisterad kylning) förväntas växa med cirka 30% årligen under de kommande åren. Munters försäljnings-pipeline är fortsatt stark och dess orderbok, med planerade leveranser till stor del under de första sex månaderna 2018, uppgår till cirka 700 MSEK, vilket kommer att stödja förbättrat kapacitetsutnyttjande. Munters försäljningstillväxt under Q1 2018 i affärsområdet Data Center förväntas vara i linje med marknadens tillväxttakt och marginalen beräknas förbättras jämfört med Q4 2017, men med en del kvarvarande uppstartskostnader under Q1 2018.

“Produktionsförseningarna i vår Data Center-fabrik i Europa har fortsatt under november. Att skala upp produktionsvolymerna har tagit längre tid än beräknat och projektstartkostnaderna har varit högre än tidigare gjorda bedömningar. Den veckovisa produktionstakten har ökat successivt under november och i början av december och vi nådde vår målsatta produktionstakt andra veckan i december.  Dock har försäljningsbortfallet och lägre marginaler orsakade av den operationella ineffektiviteten slagit hårt på lönsamheten. Produktionen löper just nu i full takt men den lägre volymen och högre kostnaderna under november medför att resultat under fjärde kvartalet kommer att vara lägre än våra tidigare bedömningar.

Det är ingen överraskning att vår snabbväxande Data Center-affär är slagig i sin natur och att orderingång, försäljning och marginaler skulle uppvisa stora variationer på kvartalsbasis. Med vår kundanpassade produktdesign har det dock visat sig vara mer utmanande än väntat att skala upp vår produktionskapacitet samt att styra fasningen av större projekt. Våra produktionsvolymer och vår lönsamhet under 2017 har varit långt från acceptabla. Förbättringar krävs i Data Center-verksamheten och vi kommer i samband med bokslutskommunikén i februari att presentera en plan för att styra detta tillväxtområde på ett bättre sätt”, säger John Peter Leesi, CEO Munters Group.

*Rörelseresultat, justerat för avskrivningar på immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster. Munters Group anser att Justerad EBITA är användbart för att analysera resultatet, eftersom det eliminerar påverkan från poster i vårt rörelseresultat som, enligt Munters Group, inte speglar bolagets huvudsakliga rörelseresultat.

En telefonkonferens kommer att hållas den 14 december kl. 08.30 CET. CEO John Peter Leesi och CFO Jonas Ågrup kommer att svara på frågor. För att delta i konferensen, vänligen ring:

SE: +46856642662

UK: +442030089801

US: +18557532235

För mer information:
John Peter Leesi, CEO Munters Group
Telefon: +46 8 626 63 60

John Womack, Head of Investor Relations
Telefon: +46 706 782499

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl 23.00 CET.

Om Munters

Munters grundades 1955 och är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk. Munters bedriver sin verksamhet inom fyra affärsområden: Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination, med stöd av Global Operations- och Global Services-organisationerna. Munters bedriver verksamhet över hela världen med över 3 500 heltidsanställda som arbetar i över 30 länder med att erbjuda Munters produkter och lösningar till en mängd olika kunder, däribland ett flertal ledande globala företag, i över 180 länder. Bolagets produktionsverksamhet är idag fördelad på 18 större produktionsanläggningar och sju monteringscenter i 16 länder över hela världen. Munters är noterade på Nasdaq Stockholm och har drygt sex miljarder kronor i omsättning. För mer information se www.munters.com

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.