Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Lasik.jpg

Lyckade Lasik-ingrepp med hjälp av avfuktning

nov 24, 2014

En nyöppnad medicinsk klinik för ögonlaserbehandlingar (Lasik), för patienter som vill slippa glasögon och linser, fick stänga kort efter att den tagits i bruk. Det visade sig att det befintliga ventilationssystemet i operationssalen, inte kunde leverera den temperatur och luftfuktighet som behövdes för ett lyckat ingrepp. Metoden omformar hornhinnan med hjälp av mycket avancerad utrustning som ställer höga krav på inomhusklimatet.

Studier har visat att ett lyckat laseringrepp kräver ett exakt klimat. Det betyder en variation i temperaturen på högst +/- 0.5 °C och en variation på +/- 2% i den relativa luftfuktigheten, inom ett intervall på tio minuter. Detta förhållande var inte förhandlingsbart för kirurgen, som hela tiden läser av den digitala mätutrustningen under varje ingrepp. Om klimatet i rummet inte är det önskade, kan ingreppet inte utföras. Det innebar att den helt nya operationssalen temporärt togs ur bruk och att ingreppen fick utföras på annan plats.

“Alla var mycket besvikna för att uttrycka det milt, berättar klinikens Facility Manager. “Tanken var att den här kliniken även skulle fungera som referens för sjukhusen i närområdet”.

Självklart var det högsta prioritet på att få kliniken i bruk så fort som möjligt. Kroeschell Inc., en Chicago-baserad ingenjörsfirma, anlitades för att undersöka problemet och rekommendera en lösning.

Enligt Steve Cooper, PE, från Kroeschell, visade utredningen att det befintliga kylbatteriet inte tillät den ventilerade luften att hålla en temperatur lägre än 10°C. Det i sin tur gjorde luftfuktigheten i utrymmet inte kunde komma mycket lägre än 50% RF. Något som var oacceptabelt eftersom det specificerade klimatet var 20-21°C, 40-45% RF. Trots att en kompletterande kylfläkt redan fanns installerad, räckte det inte till för att effektivt få ned den relativa luftfuktigheten till acceptabla nivåer.

“Slutsatsen var att mekanisk avfuktning måste till för att uppnå det önskade klimatet”, säger Steve Cooper. “I det befintliga systemet fanns ingen avfuktare. Dessutom var vi tvungna att installera mätinstrument”

Oöverträffad exakthet

Projektet blev mycket lyckat och de kirurgiska ingreppen kunde återupptas. Efter att systemet togs i bruk har inga avbrott behövts göras. Personalen berättar att systemet håller luftfuktigheten med en avvikelse med bara +/- 0.6% RF. En exakthet de tror är i det närmaste oöverträffad i andra anläggningar i landet som utför LASIK-ingrepp.

De kirurgiska Lasik-ingreppen tar mindre än tio minuter att genomföra och utförs en dag i veckan.
För närvarande utförs cirka tolv ingrepp i veckan.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.