Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Blekingearkivet_ML23Plus_web.jpg

Munters ML Plus-system bevarar Blekinges historia för framtida generationer

apr 25, 2016

Under 2015 invigde Blekingearkivet sina nya lokaler som omfattar över 10 kilometer hyllutrymme. Lokalerna är placerade i en byggnad på två våningar alldeles i utkanten av Bräkne-Hoby i södra Sverige.

Arkivcentrum består av tre företag:

Blekingearkivet, som erbjuder tjänster för arkiv och dokumenthantering till cirka 2 500 olika föreningar och företag i Blekinge. Det arkiverade materialet är tillgängligt för forskare på akademisk nivå men även för privatpersoner som är intresserade av lokalhistoria eller av att släktforska.

Ronneby kommunarkiv, är Ronneby kommuns centralarkiv, för den kommunala förvaltningen, dvs det mesta som rör kommunens verksamhet.

SVAR, ett kommunalt arkiv med genealogi som fokusområde.

Efter 30 år i den tidigare byggnaden, började arkivet få ont om utrymme. Behovet av större lokaler var gemensamt för de tre arkiven och de bestämde sig för att samarbeta i frågan. Tillsammans utgör de nu ett forskningscentrum, för kulturarvsinformation, släkt- och lokalhistoria. Här finns moderna mötesfaciliteter och arbetsrum som kan användas utan kostnad för intresserade privatpersoner och grupper.
De äldsta dokumenten daterar tillbaka ända till 1643, dokument såväl som ett stort antal privata och offentliga samlingar av vardagsföremål från om-rådet, utgör ett vittnesmål över traktens historia. En oersättlig skatt som måste förvaras säkert för framtiden. 
 

Per Lundin, ansvarig för arkiven är mycket nöjd med det konstanta klimatet i den nya arkivanläggningen.

Höga krav på klimatkontroll

Det nya arkivet strävar efter att uppfylla kraven för 'friska hus', där solenergi står för byggnadens hela elförsörjning. Eventuell överproduktion köps av den närliggande skolan.
Arkivet uppfyller kraven enligt Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2013:4, där en temperatur på 18°C (± 2°C) och en relativ luftfuktighet på 30-40% RF (± 5% RF) ska hållas året runt för att skydda dokument och föremål från fuktskador.


ML Plus kontrollerar både temperatur och fukt

Munters och byggföretaget Skanska föreskrev Munters ML23 Plus klimatsystem som utformades efter arkivets behov. Systemet baseras på Munters ML sorptionsavfuktare med ett nominellt luftflöde på 2300 m³/h. Det totala tilluftsflödet är 5 500 m3/h. Genom att addera standardiserade moduler för befuktning, kyla och värme, kan ML Plus-systemet leverera ett perfekt och konstant klimat, 18°C/35% RF hela året, oberoende av de växlande förhållandena utomhus. Den steglösa regleringen av samtliga funktionsdelar ger låg energiförbrukning. Systemet levererades i moduler och monterades på plats. Det kompakta utförandet gör att systemet tar mycket liten plats jämfört med en traditionell lösning där de olika delarna kommer från olika leverantörer. 

I det gamla arkivet fanns ingen klimat-kontroll och de arkiverade föremålen utsattes för stora och problematiska  variationer i den relativa luftfuktigheten, mellan 30-70% RF.

På sommaren installerades temporära avfuktare för att minska luftfuktigheten, något som över tid kan vara helt förö-dande för gamla dokument. Per Lundin, ansvarig för arkiven, är mycket nöjd med Munters lösning. Framförallt uppskattar han stabiliteten och pålitligheten. Byggnaden styrs via arkivens gemensamma BMS-system och ett serviceavtal med Munters ser till att systemet får regelbunden översyn och underhåll. Ingen av personalen i arkivet behöver bekymra sig om inspektioner, filterbyten, m.m.

Trevåningsmodell för små utrymmen

ML Plus-klimatsystem kan även fås i  trevåningsutförande vilket gör att  systemet enkelt kan anpassas till  befintliga utrymmen.   

 

Läs mer om ML Plus

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.