Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

DanX blir ännu mer energieffektiv

dec 3, 2014

Vårt kompletta klimatsystem DanX för simhallar har fått flera nya tekniska förbättringar som ger ökad energieffektivitet och lägre driftskostnad.

Nya kompressorer med lägre energiförbrukning

DanX XWP simhallsaggregat får ny kompressor. Samtidigt byter produkten namn till DanX XWPRS, där R står för Reversibel värmepump och S för Simhallslösning. Bytet från kolvkompressor till Danfoss/Maneurop scrollkompressorer, som redan finns i XWPS –serien, innebär ökad kylkapacitet. Den nya kompressorns genomsnittliga COP ökar med15%. Det innebär en minskad energiåtgång med 20%! 

Ny korsströmsvärmeväxlare i DanX 2/4-12/24

Från och med september kan du som kund välja mellan två olika korsströmsvärmeväxlare på alla aggregat i storlekarna 2/4 till 12/24. En med en sänkning av tryckfallet på 40% och något högre verkningsgrad eller 10% högre verkningsgrad och något lägre tryckfall. Båda fallen innebär en ökad effektivitet och lägre driftskostnad. Alla värmeväxlare är Euroventcertifierade.

Bacnet blir standard i alla DanX-aggregat

Förutom kommunikation via Modbus RTU, erbjuder vi nu möjligheten att kommunicera via Bacnet MS/TP eller Bacnet /IP som standard i alla våra DanX-aggregat. Aggregaten är förprogrammerade vilket betyder att ingen konfiguration behöver ske på plats. Som extra tillval kan vi även erbjuda LonWorks, KNX eller Metasys N2 (Johnson Control).

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.