Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

finance.jpg

Ekonomi

Den ekonomiska funktionens roll är att utveckla och stödja koncernen för att leverera sina ekonomiska mål. För att säkerställa affärs- och ekonomisk kontroll behövs styrning på hög nivå och kontinuerliga förbättringar inom skatte- och ekonomiområdet. Ägarskap och utveckling av budgetprocessen och Munters ekonomiska handbok.

Finansavdelningens uppdrag är att stödja verksamheten i kritiskt beslutsfattande; att utmana organisationen för att verksamheten ska kunna prestera bättre; att säkerställa att Munters överensstämmer med relevanta standarder och föreskrifter; att snabbt och effektivt tillhandahålla korrekt och tillförlitlig ekonomisk information.

Finanschefen (CFO) är chef för koncernens ekonomi och är medlem i koncernledningen och är verksam som föredragande i Munters styrelse. Munters har centrala ekonomifunktioner som täcker områdena kassa, skatt, redovisning och styrning.

Kassa ansvarar för global kontanthantering, intern och extern finansiering, bankrelationer och låneöverensstämmelse samt finansiella riskhanteringsaktiviteter som till exempel övervakning och minskning av valutaexponering.

Skattefunktionen optimerar koncernens effektiva skatteexponering och säkerställer överensstämmelse med lokala skatteregler. Skattefrågor i samband med viktiga juridiska och affärsavtal omfattas också.

Redovisning har ansvaret att konsolidera koncernens juridiska och operativa bokslut i enlighet med IFRS och andra regler.

Internrevisionsverksamheten samordnas från redovisning och det gemensamma konsolideringssystemet ägs och underhålls inom avdelningen. Koncernens styrning, rapporterar till CFO, med uppgiften att övervaka affärsverksamheten och vara en nära affärspartner till den lokala ledningen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.