Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS TREDJE KVARTAL 2017

nov 9, 2017

Stark utveckling inom Air Treatment och AgHort. Ojämn orderingång och låga leveranser inom Data Centers tynger kvartalet.

Tredje kvartalet 2017

 • Orderingången minskade med 6 % till 1 489 Mkr (1 577) varav -4 % organiskt. Tredje kvartalet 2016 omfattade en order inom Data Center-verksamheten om 214 mkr som mottogs i augusti 2016.

 • Nettoomsättningen minskade med 0,5 % till 1 552 Mkr (1 560) medan den organiska tillväxten var oförändrad. Endast en liten andel av den rekordhöga Data Center-orderstocken levererades under kvartalet, vilket även påverkade lönsamheten.

 • Orderstocken ökade med 14 % till 2 332 Mkr (2 040).

 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 14 % till 108 Mkr (126).

 • Justerad EBITA minskade med 15 % till 164 Mkr (193), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 10,6 % (12,3).

 • Nettoresultatet uppgick till 51 Mkr (-2).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 176 Mkr (90).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,27 SEK (-0,12).

 Januari-september 2017

 • Orderingången ökade med 10 % till 5 377 Mkr (4 882) varav 7 % organiskt.

 • Nettoomsättningen ökade med 14 % till 4 794 Mkr (4 217), varav 9 % organiskt.

 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 7 % till 326 Mkr (349).

 • Justerad EBITA minskade med 1 % till 501 Mkr (506), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 10,4 % (12,0).

 • Nettoresultatet uppgick till 20 Mkr (-20).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 242 Mkr (163).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,21 SEK (-1,25).

 Händelser efter rapportperiodens slut

 • Två stora Data Center-ordrar från Facebook har erhållits, värda totalt cirka 450 Mkr, med leverans i december 2017 till juni 2018.

Presentation / Audiocast / Telefonkonferens

Med anledning av delårsrapporten anordnas en presentation av det tredje kvartalet, torsdag 9 november klockan 10.00. John Peter Leesi, VD och Jonas Ågrup, CFO kommer att presentera och kommentera rapporten.

Uppgifter till telefonkonferens;

SE: +46 8 566 42508

UK: +44 20 3008 9806

US: +1 855 831 5946

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast:

https://www.financialhearings.com/event/10341

För mer information:

John Peter Leesi, CEO Munters Group, Telefon: +46 8 626 63 01

John Womack, Investor Relations, Telefon: +46 706 782 499

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM MUNTERS GROUP AB ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT LAGEN OM HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. INFORMATIONEN LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 08:00 CET DEN 9 NOVEMBER 2017.

Om Munters

Munters grundades 1955 och är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk. Munters bedriver sin verksamhet inom fyra affärsområden: Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination, med stöd av Global Operations- och Global Services-organisationerna. Respektive affärsområde adresserar ett flertal slutkundsmarknader, kundindustrier och användningsområden baserat på Munters teknologier och specialistkompetenser.

Bolaget bedriver verksamhet över hela världen med över 3 500 heltidsanställda som arbetar i över 30 länder med att erbjuda Munters produkter och lösningar till en mängd olika kunder, däribland ett flertal ledande globala företag, i över 180 länder. Bolagets produktionsverksamhet är idag fördelad på 18 större produktionsanläggningar och sju monteringscenter i 16 länder över hela världen. Munters är noterade på Nasdaq Stockholm och hade under 2016 drygt sex miljarder kronor i omsättning.

För mer information se www.munters.com

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.