Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS FÖRSTA KVARTAL 2019

apr 24, 2019

Stark orderingång och Full Potential Program går som planerat

Första kvartalet 2019

 • Orderingången ökade med 19 % till 1 949 MSEK (1 635).
 • Nettoomsättningen ökade med 4 % till 1 663 MSEK (1 601).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14 MSEK (76), inklusive jämförelsestörande poster om -61 MSEK (0) hänförliga till Munters Full Potential Program.
 • Justerad EBITA minskade med 7 % till 107 MSEK (115) till följd av en förlust inom Data Center-verksamheten på -26 MSEK (6), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 6,4 % (7,2).
 • Periodens resultat uppgick till -22 MSEK (42).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 MSEK (-0).
 • Nettoskulden ökade med 449 MSEK och skuldsättningsgraden med 0,4 som en följd av den nya redovisningsstandarden för leasingavtal, IFRS 16.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (0,22).
 • Munters Full Potential Program lanserades i februari och fortskrider enligt plan.
 • Från och med första kvartalet 2019 är Munters organiserat i två affärssegment, AirTech och FoodTech. Det tidigare affärsområdet Air Treatment har bytt namn till AirTech och innefattar nu även affärssegmenten Data Centers och Mist Elimination. Historiska siffror har räknats om. Vidare har AgHort har bytt namn till FoodTech.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Klas Forsström utnämndes till VD och koncernchef och kommer att tillträda rollen senast
  i mitten av oktober 2019.

Med anledning av delårsrapporten anordnas en presentation av det första kvartalet, onsdag 24 oktober klockan 09.00. Johan Ek, VD och Jonas Ågrup, CFO kommer att presentera och kommentera rapporten.

Uppgifter till telefonkonferens;

SE: +46 8 505 583 54

UK: +44 333 009 273

US: +1 833 526 8347

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast:

https://tv.streamfabriken.com/munters-q1-2019

För mer information:

Johan Ek, CEO, Telefon: +46 706 782 499

John Womack, Investor Relations, Telefon: +46 706 782 499

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 08.00 CET.

Om Munters Group

Munters är en global ledare inom energieffektiva och hållbara klimatlösningar. Genom innovativa teknologier skapar Munters det perfekta klimatet för krävande industriella applikationer. Munters har utvecklat framtidens klimatlösningar sedan 1955. Idag har Munters 3 700 medarbetare inom tillverkning och försäljning i över 30 länder. Munters har en årlig omsättning på över 7 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.munters.com. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.