Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

MUNTERS FJÄRDE KVARTAL OCH HELÅR 2017

feb 16, 2018

Stark orderingång driven av Data Centers och Air Treatment. Resultatet påverkades av operativa utmaningar.

Fjärde kvartalet 2017

 • Orderingången ökade med 22 % till 1 821 Mkr (1 491) varav 23 % organiskt. Kvartalet innehöll en order inom Data Centers-verksamheten om 450 mkr som mottogs i november 2017.
 • Nettoomsättningen minskade med 1 % till 1 811 Mkr (1 823) medan den organiska tillväxten var oförändrad, påverkad av den lägre nettoomsättningen för Data Centers-verksamheten.
 • Orderstocken ökade med 36 % till 2 365 Mkr (1 741).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 44 % till 127 Mkr (228), främst till följd av ett lägre resultat för Data Centers.
 • Justerad EBITA minskade med 36 % till 174 Mkr (274), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 9,6 % (15,0).
 • Nettoresultatet uppgick till 152 Mkr (105).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 Mkr (114).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,83 kronor (6,32).

Januari-december 2017

 • Orderingången ökade med 13 % till 7 197 Mkr (6 373) varav 10 % organiskt.
 • Nettoomsättningen ökade med 9 % till 6 604 Mkr (6 040), varav 6 % var organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 22 % till 453 Mkr (577), främst till följd av ett lägre resultat för Data Centers.
 • Justerad EBITA minskade med 14 % till 675 Mkr (781), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 10,2 % (12,9).
 • Nettoresultatet uppgick till 173 Mkr (85).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 235 Mkr (277).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,45 kronor (5,08).
 • Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,30 kronor per aktie betalas för räkenskapsåret 2017.

Händelser efter periodens utgång

 • Katarina Lindström utnämndes till President Global Operations och kommer att tillträda sin tjänst under våren 2018.

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM MUNTERS GROUP AB ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING OCH LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM OVANSTÅENDE KONTAKTPERSONS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE DEN 16 FEBRUARI 2018 KL KL. 08:00 CET.

Presentation / Audiocast / Telefonkonferens

Med anledning av delårsrapporten anordnas en presentation av det fjärde kvartalet och helåret 2017 fredag 16 februari klockan 10.00. John Peter Leesi, VD och Jonas Ågrup, CFO kommer att presentera och kommentera rapporten.

Uppgifter till telefonkonferens;

SE: +46 8 503 36562

UK: +44 20 3008 9807

US: +1 855 831 5947

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast:

http://www.financialhearings.com/event/10288

För mer information:
John Peter Leesi, CEO Munters Group
Telefon: +46 8 626 63 01

John Womack, Investor Relations
Telefon: +46 706 782 499

Om Munters

Munters grundades 1955 och är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk. Munters bedriver sin verksamhet inom fyra affärsområden: Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination, med stöd av Global Operations- och Global Services-organisationerna. Respektive affärsområde adresserar ett flertal slutkundsmarknader, kundindustrier och användningsområden baserat på Munters teknologier och specialistkompetenser.

Bolaget bedriver verksamhet över hela världen med över 3 500 heltidsanställda som arbetar i över 30 länder med att erbjuda Munters produkter och lösningar till en mängd olika kunder, däribland ett flertal ledande globala företag, i över 180 länder. Bolagets produktionsverksamhet är idag fördelad på 18 större produktionsanläggningar och sju monteringscenter i 16 länder över hela världen. Munters är noterade på Nasdaq Stockholm och har drygt 6,6 miljarder kronor i omsättning.

För mer information se www.munters.com

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.