Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters Kv1 2022.png

Munters delårsrapport januari-mars 2022: "Ytterligare ett kvartal med rekordhög orderingång drivet av växande megatrender"

apr 22, 2022

Januari-mars 2022:

  • Orderingången och nettoomsättningen ökade främst på grund av en mycket stark efterfrågan inom framför allt digitalisering och elektrifiering inom affärsområde AirTech.

  • Den justerade EBITA-marginalen påverkades positivt av ökade priser mot kund, motverkat av ökade begränsningar i försörjningskedjan på grund av kriget i Ukraina med ökade energi- och råvarupriser samt fraktkostnader. Dessutom hade en svag kinesisk svinmarknad inom FoodTech en dämpande effekt.

  • Konsoliderad nettoskuld i relation till justerad EBITDA, R12* ökade då nettoskulden i slutet av mars ökade jämfört med december 2021. Ökningen var hänförlig till ökad upplåning för att finansiera förvärvet av EDPAC i januari och lageruppbyggnad som en konsekvens av volymtillväxt.

  • Kriget i Ukraina har fått Munters att avbryta all affärsverksamhet med Ryssland. Totala jämförelsestörande poster (IAC) på MSEK -29 identifierades under första kvartalet relaterade till kriget. IAC på MSEK -18 redovisades som avsättning i kvartalet och MSEK -11 kommer att tas löpande. Majoriteten av IAC är relaterade till FoodTech och avser lagernedskrivningar, en reserv för avgångsvederlag för att anpassa verksamheten samt kostnader för anpassning av strategin.

VD kommentar:

Fortsatt stark orderingång drivet av växande megatrender
Efterfrågan på våra energieffektiva klimatlösningar är fortsatt hög driven av de starka megatrenderna digitalisering och elektrifiering. Som ett resultat av detta rapporterade affärsområde AirTech ytterligare ett kvartal med rekordhög orderingång, inklusive Munters största order någonsin. Denna order, som omfattar kundanpassade klimatkontrollösningar till en ledande samlokaliseringsoperatör för datacenter i USA, har ett värde på cirka MUSD 115. Den irländska tillverkaren av datacenterutrustning, EDPAC, som vi förvärvade i januari, bidrog positivt under kvartalet. Services fortsatte att visa stark tillväxt, i linje med vår strategi. Inom affärsområde FoodTech visade Americas en god utveckling medan efterfrågan inom svinsegmentet i Kina var fortsatt svag. MTech Systems, ett företag inom FoodTech, tecknade under kvartalet två större kontrakt som omfattar deras SaaS-lösning, vilket ytterligare kommer att stärka vår ledande position inom digitaliseringen av livsmedelsproduktionens värdekedja.

Inga väsentliga effekter från kriget i Ukraina
Den nuvarande tragiska situationen med kriget i Ukraina och införda sanktioner mot Ryssland har fått Munters att avbryta all affärsverksamhet i Ryssland under överskådlig framtid. Munters har haft cirka 1,5% av den årliga nettoomsättningen i Ryssland och inga anställda.

Prishöjningar gjorda under 2021 får effekt och anpassningen fortsätter
Som väntat hade delar av prisökningarna under 2021 en positiv effekt i kvartalet. Som tidigare kommunicerats kommer de flesta av de prishöjningar som gjorts under 2021 att träda i kraft under 2022 på grund av längre ledtider. Som ett resultat av kriget i Ukraina intensifierades begränsningarna i försörjningskedjan. För att hantera detta fortsatte vi att anpassa våra priser under kvartalet samt att balansera in- och utflöden av varor för att hantera ledtider. Vi förväntar oss att utmaningarna i försörjningskedjan kvarstår som en konsekvens av kriget i Ukraina och kvarvarande effekter från pandemin.

Investeringar för tillväxt
Under kvartalet fortsatte vi att investera i utökad och optimerad produktionskapacitet, ytterligare förbättring av vårt ledande, innovativa erbjudande samt i ökad digitalisering av vårt arbetssätt. Till exempel utökade vi våra kompetenser inom forskning- och utveckling för att säkerställa ett mer energieffektivt erbjudande.

Fokuserade investeringar kommer att fortsätta under hela året, i syfte att skapa en stabil plattform som behövs för att tillvarata möjligheter på marknaden och uppnå lönsam tillväxt.

Slutligen vill jag tacka alla anställda för ert engagerade och fokuserade arbete i de utmanande tider som världen går igenom just nu.

Klas Forsström, VD och koncernchef 

Information om webcast:

Klockan 9.00 idag är ni välkomna att deltaga vid en webcast eller telefonkonferens när VD, Klas Forsström tillsammans med Group Vice President och CFO, Annette Kumlien presenterar rapporten.

Webcast:
https://tv.streamfabriken.com/munters-Kv1-2022

Ring in på något av numren nedan för telefonkonferens.

SE: +46856642707

UK: +443333009032

US: +16467224903

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till webcasten kommer att finnas tillgängligt på https://www.munters.com/en/investor-relations/

Kontaktinformation:

Ann-Sofi Jönsson, Head of Investor Relations and Enterprise Risk Management
Phone: +46 (0)730 251 005
Email: ann-sofi.jonsson@munters.com

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 klockan 07.30.

Om Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2021 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.