Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Munters Kv1 2023.png

Ett kvartal med signifikant tillväxt och stärkt marginal

apr 21, 2023

Januari-mars

  • Orderingången minskade med -44% organiskt då inga större order erhölls under kvartalet. Exklusive den stora ordern på MUSD 115 Data Center Technologies (DCT) tecknade under första kvartalet 2022 och den stora ordern FoodTech tecknade för sin SaaS-lösning på MUSD 19, minskade orderingången -18% (valutajusterat).

  • Nettoomsättningen ökade med +38% organiskt, drivet av en mycket stark tillväxt inom DCT och i undersegmentet batteri i AirTech. FoodTech hade en oförändrad utveckling med tillväxt i USA, motverkad av svag utveckling i EMEA och Kina.

  • Den starka förbättringen av justerade EBITA-marginalen var främst relaterad till ökad nettoomsättning i AirTech och DCT, samt effektivitetsförbättringar i AirTech och en betydande marginalförbättring inom DCT främst drivet av produktionsupptrappningen av SyCool Split lösningar i USA. Strategiska investeringar för skalbarhet inom digitalisering och automatisering ökade under kvartalet.

  • Operativt rörelsekapital/nettoomsättningen förbättrades till följd av en mycket stark omsättningsutveckling. Operativt rörelsekapital ökade på grund av förberedelser för leveranser i större projekt under de kommande kvartalen.

  • Skuldsättningsgraden minskade från 2,9x i slutet av december till 2,7x främst på grund av ökat rörelseresultat.

VD kommentar:

Ett kvartal med signifikant tillväxt och stärkt marginal

Vi uppnådde stora strategiska framsteg under första kvartalet med stark nettoomsättningstillväxt och en betydande förbättring av den justerade EBITA-marginalen. Vår tillväxtresa fortsätter längs den väg vi förväntade oss med de pågående digitaliserings- och elektrifieringstrenderna som viktiga drivkrafter. Munters lösningar är affärskritiska för våra kunders verksamheter och bidrar till förbättrad energieffektivitet och mindre avfall. De senaste åren har vi ökat investeringarna i forskning och utveckling vilket har resulterat i innovationer som idag i allt högre grad bidrar till vår starka tillväxt. Ett exempel på detta är SyCool Split-systemet utvecklat för kylning av datacenter utan användning av vatten och ett annat är lanseringen av mjukvaran Amino i FoodTechs Digital Solutions. Investeringar i innovation har varit avgörande för vår förmåga att skapa den starka position vi har idag på våra prioriterade marknader.

Under första kvartalet var den underliggande efterfrågan fortsatt god inom AirTech och DCT. Inom AirTech såg vi en stabil utveckling av orderingången i alla regioner. I DCT, trots en positiv långsiktig underliggande efterfrågan, dämpades den nuvarande orderingången något då många kunder har ökat kapaciteten och gjort beställningar av lösningar i förväg under tidigare kvartal. Inom FoodTech var orderingången stabil med god tillväxt i USA, delvis motverkad av en fortsatt svag svinmarknad i Kina. Dessutom var marknaden i Europa svagare präglad av lägre kundinvesteringar.

Som ett resultat av en fortsatt god underliggande efterfrågan och vår stora orderstock ökade den organiska nettoomsättningen med 38 procent. Detta drevs främst av mycket stark tillväxt inom DCT och undersegmentet batteri inom AirTech. De årliga återkommande intäkterna från mjukvara från vår SaaS-verksamhet inom FoodTech fortsatte sin tillväxtresa och ökade med 40 procent under kvartalet.

Stark förbättring av lönsamheten

Under kvartalet fortsatte aktiviteterna för att digitalisera vår verksamhet och erbjudande. Även våra effektiviseringsinitiativ fortskred. Prishöjningar som genomförts under de senaste kvartalen har nu mer än kompenserat material- och fraktkostnaderna inom alla affärsområden. Försörjningskedjans begränsningar lättade under kvartalet med kortare ledtider för kritiska komponenter. Vi fortsätter att ha ett starkt fokus på försörjningskedjan för att säkerställa att vi kan leverera på kundernas förväntningar. Som ett resultat av våra samlade ansträngningar förbättrades den justerade EBITA-marginalen inom alla affärsområden. Inom AirTech hade volymökningar i kombination med effektivitetsförbättringar en positiv påverkan på marginalen. DCT bidrog med en betydande marginalförbättring främst drivet av produktionsupptrappningen av SyCool Split lösningar i USA. Lönsamheten inom Digital Solutions inom FoodTech förbättrades och motverkande åtgärder för att kompensera för de lägre volymerna i Europa för FoodTechs klimatlösningar påverkade marginalen positivt.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt under kvartalet främst beroende på en ökning av rörelsekapitalet till följd av förberedelser för leveranser i större projekt under de kommande kvartalen. 

Fortsatt stora strategiska investeringar för tillväxt

Våra fokuserade strategiska investeringar för skalbarhet inom digitalisering och automatisering kommer att fortsätta under hela året, med syftet att skapa den starka plattform som behövs för att fånga framtida marknadsmöjligheter och säkerställa lönsam tillväxt. Dessa strategiska investeringar, tillsammans med vårt fokus på innovation, effektivitetsförbättringar och prioriterade marknader, har resulterat i en solid start på året.

Jag vill tacka alla medarbetare för era engagerade och fokuserade insatser under kvartalet, som varit avgörande för vår starka utveckling.

Klas Forsström, VD och koncernchef

Information om webcast och telefonkonferens:

Denna rapport kommer presenteras via webcast och telefonkonferens idag klockan 9:00 CEST, av VD och koncernchef Klas Forsström, och Group Vice President och CFO Annette Kumlien.

Webcast

https://ir.financialhearings.com/munters-q1-2023

Telefonkonferens

Om du vill delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig på länken nedan. Efter registrering kommer du att få telefonnummer och ett konferens-ID för att få access till konferensen. Du kan ställa frågor muntligt via telefonkonferensen. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007526

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till webcasten kommer att finnas tillgängligt på https://www.munters.com/investor-relations/

Kontakt person:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations & Enterprise Risk Management
Telefon: +46 (0)730 251 005
Email: ann-sofi.jonsson@munters.com

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2023 kl. 07.30 CEST.

Om Munters Group

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 4 000 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2022 mer än tio miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.