Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
72919783.jpg

Detaljhandel & Livsmedelsbutiker

När stora mängder fuktig luft kommer in i en butik kan en obehaglig miljö lätt uppstå. Den fuktiga luften får inte bara butikens kunder att känna sig frusna och klibbiga, utan det tvingar också butikens värme- och ventilationssystem att arbeta hårdare för att kunna hålla en ideal temperatur, med ökade energikostnader som följd.

Miljöcertifieringsstandarder (ASHRAE) kräver att ventilation installeras i kommersiella lokaler för bättre inomhusluftkvalitet. Konstruktörer av värme- och ventilationssystem möter krav gällande latent och sensibel värme, samtidigt som koldioxidutsläpp ska minskas och högre energieffektivitet ska säkerställas. Munters produkter utnyttjar teknologier för energiåtervinning och luftfuktighetskontroll som kan förse vilken butikslokal som helst med frisk, hälsosam utomhusluft vid noggrant fastställd temperatur och luftfuktighet. Genom att bara sänka luftfuktigheten kan ett värme- och ventilationssystem effektivare skapa en sval lokal, med upp till 40% lägre energikostnad som resultat.

Med Munters dedikerade uteluftsystem (DOAS) kan detaljhandeln göra stora besparingar i energikostnader, oavsett om de installerar nya eller bygger ut befintliga system. Att säkerställa korrekt behandling av ventilationsluft, förhindrar också nedbrytning av produkter och konstruktioner i butiken.

84591520.jpg

Efter installation av effektivare, högpresterande värme- och ventilationssystem som skapar en behaglig, hälsosam miljö att arbeta och handla i, upplever detaljhandeln både högre försäljning och lägre driftskostnader.

Detaljhandel & Livsmedelsbutiker Kund case

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • IceDry® Avfuktare för frysrum

   Sorpotionsavfuktare konstruerad för installation i frysrum där den skapar…

   Se fler

   Desiccant Dehumidification System DDS

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Se fler

   DryCool® ERV

   The Munters DryCool® ERV product combines the benefits of desiccant…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land