Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
72919783.jpg

Stormarknader

Med de ofantliga mängder energi som stormarknader konsumerar och en ökande oro för luftkvaliteten inomhus, har det blivit en prioritet att noggrant kontrollera temperatur och luftfuktighet.

Just stormarknader är dock en av de mest utmanande användarna av luftvärmning, ventilation och luftkonditionering. Stormarknader kräver till exempel noggrannare luftfuktighetskontroll för att förhindra frostbildning i exponeringskylar. När frostbildning sker, måste kylen avfrostas oftare, varpå de kylda varorna blir varma och förlorar hållbarhet. Exponeringskylar förlorar också kalluft till gångarna, vilket kan skapa en kall miljö och minska tiden besökarna uppehåller sig i butiken. Därför är det kritiskt att sänka luftfuktigheten och samtidigt bibehålla en behaglig temperatur.

Munters dedikerade utomhusluftsystem (DOAS) använder sig av energiåtervinning och luftfuktighetskontroll för att upprätthålla de nödvändiga förhållanden som krävs i stormarknader över hela världen. Dessa system kyler och avfuktar 100% av tilluften, till bara en tredjedel av energiåtgången hos konventionella DX-system. Med Munters kan stormarknader hålla luftfuktigheten på 40-45%, vilket ger 10-15% energibesparing för exponeringskylar, samtidigt som överlägsen skyltning och kvalitet bibehålls. Medan konventionella DX HVAC-system kämpar för att möta dessa krav, upprätthåller sorptionsavfuktarsystem dem på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som de sänker butikens totala elnota.

84591520.jpg

Med över 25 års erfarenhet av att hjälpa stormarknadsindustrin och över 3 000 installationer, erbjuder Munters ett stort sortiment av luftkylare, avfuktare och energiåtervinningssystem i olika storlekar och konfigurationer, för att kunna möta butikens alla behov. Med användning av effektivare, högpresterande HVAC-system får butiker större försäljning och lägre driftskostnader, samtidigt som de skapar en bättre upplevelse för både kunder och anställda.

Award

         

Health & Safety Award

Downloads

Filtyp
Fil
Storlek
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Klibbning och kakbildning

  Många pulver och produkter drar till sig och behåller fukt. Detta kan leda till försämrad produktkvalitet och också göra det svårare att förpacka och transportera produkter.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Is- och frostbildning

  Is- och frostbildning på kylda och frysta matvaror påverkar produktivitet, kvalitet och säkerhet.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • IceDry® Avfuktare för frysrum

   Sorpotionsavfuktare konstruerad för installation i frysrum där den skapar…

   Se fler

   HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   DDS Dehumidification System

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land