ussatdesa_TV_Screens_738x400.jpg

TV-skärmar & relaterade produkter

Många industriella tillverkningsprocesser, inklusive tillverkning av TV-skärmar, kräver noggrann luftfuktighetskontroll.

Komponenttillverkningen måste skyddas från fuktrelaterad korrosion och kondensation. Munters utrustning avlägsnar fukt från luften med hjälp av adsorptionsmedel, ett material som lätt drar till sig och håller kvar vattenånga. Sorptionsavfuktare passar särskilt väl för avlägsnande av luftfuktighet från luften vid låg temperatur och luftfuktighet. Att hålla luftfuktigheten på rätt nivå förbättrar tillverkningsprocessen.

Förutom att skapa optimala luftförhållanden, erbjuder Munters ett stort sortiment av Zeol VOC-reduktionsprodukter. Munters system renar utsläpp från lättflyktiga organiska föroreningar (VOC), vilka är skadliga för hälsa och miljö, och enligt reglementet måste reduceras. Kostnaderna kan reduceras kraftigt med en Zeolite Rotorkoncentrator, som effektivt koncentrerar VOC innan de sänds till en integrerad oxidkammare för destruktion. Munters VOC-reduktionssystem renar bort över 95% av VOC från utsläppen, samtidigt som de reducerar bränslekostnaderna med upp till 30-50% jämfört med fristående oxiderare.

 • Driftsystem- och motortillverkare

  Driftsystem- och motortillverkare

  Tillverkare av driftsystem och motorer stöter på problem när stora motorer eller driftsystem måste kylas. När utrustningen ökar i storlek, ökar…

  Läs mer
 • Halvledartillverkning

  Halvledartillverkning

  Många tillverkningsprocesser för elektronik och halvledare kräver noggrant kontrollerade torra förhållanden.

  Läs mer
 • Telekom

  Telekom

  Munters kan erbjuda luftbehandling för telekomindustrin i olika tillverknings- och utrymmes applikationer.

  Läs mer
 • TV-skärmar & relaterade produkter

  TV-skärmar & relaterade produkter

  Många industriella tillverkningsprocesser, inklusive tillverkning av TV-skärmar, kräver noggrann luftfuktighetskontroll.

  Läs mer
 • LED-tillverkning

  LED-tillverkning

  Många industriella tillverkningsprocesser, däribland LED-tillverkning, kräver noggrann luftfuktighetskontroll. Tillverkning av komponenter måste…

  Läs mer
 • Litiumbatteritillverkning

  Litiumbatteritillverkning

  Tillverkning av litiumbatterier sker i små laboratoriemiljöer till torrum för storskalig massproduktion. Dessa högenergibatterier måste tillverkas i…

  Läs mer

TV-skärmar & relaterade produkter Kund case

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • MB Serie

   MB systems are tailor-made systems that provide full humidity and…

   Se fler

   GreenDry™ Series

   The GreenDry ™ desiccant units helps customers to precisely control…

   Se fler

   ML- serien Avfuktare

   Avfuktare med inbyggd värmeåtervinningssektor gör aggregaten effekt- och…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land