Ställ en fråga!

Kontakta oss

Vänligen skriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig
inom kort.

Stäng
ussatdesa_TV_Screens_738x400.jpg

TV-skärmar & relaterade produkter

Många industriella tillverkningsprocesser, inklusive tillverkning av TV-skärmar, kräver noggrann luftfuktighetskontroll.

Komponenttillverkningen måste skyddas från fuktrelaterad korrosion och kondensation. Munters utrustning avlägsnar fukt från luften med hjälp av adsorptionsmedel, ett material som lätt drar till sig och håller kvar vattenånga. Sorptionsavfuktare passar särskilt väl för avlägsnande av luftfuktighet från luften vid låg temperatur och luftfuktighet. Att hålla luftfuktigheten på rätt nivå förbättrar tillverkningsprocessen.

Förutom att skapa optimala luftförhållanden, erbjuder Munters ett stort sortiment av Zeol VOC-reduktionsprodukter. Munters system renar utsläpp från lättflyktiga organiska föroreningar (VOC), vilka är skadliga för hälsa och miljö, och enligt reglementet måste reduceras. Kostnaderna kan reduceras kraftigt med en Zeolite Rotorkoncentrator, som effektivt koncentrerar VOC innan de sänds till en integrerad oxidkammare för destruktion. Munters VOC-reduktionssystem renar bort över 95% av VOC från utsläppen, samtidigt som de reducerar bränslekostnaderna med upp till 30-50% jämfört med fristående oxiderare.

TV-skärmar & relaterade produkter Kund case

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Skydd av elektronik

  Många halvledartillverkare och elektronikintensiva verksamheter kräver noggrant kontrollerade torra miljöer. För hög luftfuktighet/fukt orsakar korrosion vid kopplingspunkter, kondens på kretskortets yta och undermåligt fäste på fotoresistorn, orsakar driftfel i halvledaren. För att skapa rätt driftsförhållanden används Munters sorptionsavfuktare.

  Läs mer

  R&D-lab och renrum

  Munters avfuktningslösningar för laboratorier, renrum och dragskåp säkerställer att den relativa luftfuktigheten hålls konstant, oavsett yttre förhållanden.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • MB Serie

   MB systems are tailor-made systems that provide full humidity and…

   Se fler

   GreenDry™ Series

   The GreenDry ™ desiccant units helps customers to precisely control…

   Se fler

   ML- serien Avfuktare

   Avfuktare med inbyggd värmeåtervinningssektor gör aggregaten effekt- och…

   Se fler
  • Visa alla

Kontakta oss

Vänligen skriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig
inom kort.