Ställ en fråga!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Stäng
ussatdesa_Telecommunications_738x400.jpg

Telekom

Munters kan erbjuda luftbehandling för telekomindustrin i olika tillverknings- och utrymmes applikationer.

Energikonsumtion, pålitlighet och underhåll är viktiga faktorer för telekomlokaler. Värmebelastningen i telekomlokaler och elektronikinneslutningar måste hanteras effektivt. Värme genereras konstant i dessa lokaler, vilket gör dem till ett idealt användningsområde för indirekt evaporativ luftkylning (IEC).

ussatdesa_Telecommunications_03_470x300.jpg

Munters IEC-lösningar låter telekomkunder frigöra strömkapacitet från sin huvudverksamhet. Munters IEC-system är det enda på marknaden som kan köras i ekonomiläge, även under de mest extrema förhållandena på sommaren – vid temperaturer på 38°C/100°F och 75% RH. Tack vare det kan telekomindustrin installera mer kommunikationsutrustning utan ytterligare dyrbara ströminstallationer av elbolagen. Telekomkunder kan frigöra upp till 37% av sin strömförsörjning med hjälp av Munters IEC-system

Munters IEC-system är utrustade med luft-luft-värmeväxlare i polymer som överför värme till en separat uteluftström. Luft, och vid behov, vatten, sköljer över värmeväxlaren för att avlägsna värmen. Den behandlade luften som passerar värmeväxlaren kommer aldrig i kontakt med vattnet, och tillför därmed ingen luftfuktighet till tilluften.

Munters erbjuder också plattvärmeväxlare, om vatten inte finns tillgängligt vid siten.

 

Produktegenskaper:

 • Utmärkt för montering i befintliga system för Centralväxel- (CO) och Telestation (POP) –lokaler
 • Pålitliga enheter, utformade och tillverkade för verksamhetskritiska användningsområden, med inbyggd redundans för elektriska motorer i fläktar, pumpar och kompressorer
 • Munters luftkylningslösningar är lämpliga för verksamheter på 100 kW – 15 MW elektrisk belastning (IT)

Munters system använder minsta möjliga mängd energi för att kyla telekomlokaler, vilket gör mer el tillgänglig för expansion av befintligt utrustning i det lediga utrymmet, utan extra kostnad.

 

Telekomkomponenttillverkare

För luftfuktighetskontroll i komponenttillverknings- och förvaringsutrymmen använder Munters sig av sorptionsavfuktarteknologi för att skapa och upprätthålla RH-nivåer på 1% eller lägre, oavsett utomhusförhållanden.

Förutom att skapa optimala luftmiljöer, erbjuder Munters också ett stort sortiment av Zeol VOC-reduktionsprodukter till telekomindustrin. Munters system renar luftutsläpp från VOC (lättflyktiga organiska föreningar) vilka är skadliga för hälsan och miljön, och måste reduceras enligt reglementen. En Zeolite rotorkoncentrator reducerar kostnaderna markant, genom att effektivt koncentrera VOC innan de släpps vidare till en integrerad oxiderare, för destruktion. Munters VOC-reduktionssystem kan avlägsna över 95% VOC samt reducera bränslekostnader med så mycket som 30-50%, jämfört med fristående oxiderare.

 

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Skydd av elektronik

  Många halvledartillverkare och elektronikintensiva verksamheter kräver noggrant kontrollerade torra miljöer. För hög luftfuktighet/fukt orsakar korrosion vid kopplingspunkter, kondens på kretskortets yta och undermåligt fäste på fotoresistorn, orsakar driftfel i halvledaren. För att skapa rätt driftsförhållanden används Munters sorptionsavfuktare.

  Läs mer

  R&D-lab och renrum

  Munters avfuktningslösningar för laboratorier, renrum och dragskåp säkerställer att den relativa luftfuktigheten hålls konstant, oavsett yttre förhållanden.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   VariMax™ IFRG (Indirect-Fired Recirculating Gas) Heaters

   VariMax™ IFRG (Indirect-fired Recirculating Gas) Heater combines…

   Se fler

   VariMax™ OTH (Once-Through Heater)

   The VariMax™ OTH (Once-Through Heater) is a high efficiency, industrial,…

   Se fler
  • Visa alla

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.