iStock_000004220927 Lithium battery on circuit board.JPG

Litiumbatteritillverkning

Tillverkning av litiumbatterier sker i små laboratoriemiljöer till torrum för storskalig massproduktion. Dessa högenergibatterier måste tillverkas i miljöer med mindre än 1% luftfuktighet, eftersom litiummetall reagerar med vattenånga till att bilda litiumhydroxid, vätgas och värme.

Vid tillverkningen av litiumjonceller, är materialen som utgör katod, anod och elektrolyt inte explosiva i kombination med vatten, men är så känsliga för fukt att litiumjontorrum vanligtvis håller en lägre daggpunkt än torrum för litiummetallbatterier. Vattenånga fungerar som katalysator, varför tilluft med ultralåg daggpunkt krävs för att kunna uppnå högt produktutbyte och – kvalitet, i torrum och andra applikationer med alkaliska metaller (främst batterier, saltbatterier och andra processer där fuktkänsliga komponenter används).

De flesta batteritillverkare önskar att lokalens luftfuktighet/genomsnittsfuktnivåer hålls så låg som -40°C daggpunkt (0,5 % relativ luftfuktighet vid 72°F) eller -33°C daggpunkt (1% relativ luftfuktighet vid 72°F).

Munters Green PowerPurge™ adsorptionssystem är särskilt utformat för att möta tillverkare av avancerade batteriers behov av perfekt daggpunktskontroll, i kombination med reducerad energiåtgång.

University Münster Test Lab Lithium Battery cropped.JPG

Fördelar med Green PowerPurge: 

 • Når enkelt -57 °C /-70 °F daggpunkt
 • Optimerar energiåtgång för luftkylning och regenereringsvärme
 • Årliga energibesparingar på 25-45% jämfört med andra system
 • Kvalificerat för LEED miljöcertifikat

 • Driftsystem- och motortillverkare

  Driftsystem- och motortillverkare

  Tillverkare av driftsystem och motorer stöter på problem när stora motorer eller driftsystem måste kylas. När utrustningen ökar i storlek, ökar…

  Läs mer
 • Halvledartillverkning

  Halvledartillverkning

  Många tillverkningsprocesser för elektronik och halvledare kräver noggrant kontrollerade torra förhållanden.

  Läs mer
 • Telekom

  Telekom

  Munters kan erbjuda luftbehandling för telekomindustrin i olika tillverknings- och utrymmes applikationer.

  Läs mer
 • TV-skärmar & relaterade produkter

  TV-skärmar & relaterade produkter

  Många industriella tillverkningsprocesser, inklusive tillverkning av TV-skärmar, kräver noggrann luftfuktighetskontroll.

  Läs mer
 • LED-tillverkning

  LED-tillverkning

  Många industriella tillverkningsprocesser, däribland LED-tillverkning, kräver noggrann luftfuktighetskontroll. Tillverkning av komponenter måste…

  Läs mer
 • Litiumbatteritillverkning

  Litiumbatteritillverkning

  Tillverkning av litiumbatterier sker i små laboratoriemiljöer till torrum för storskalig massproduktion. Dessa högenergibatterier måste tillverkas i…

  Läs mer
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • MB Serie

   MB systems are tailor-made systems that provide full humidity and…

   Se fler

   GreenDry™ Series

   The GreenDry ™ desiccant units helps customers to precisely control…

   Se fler

   ML- serien Avfuktare

   Avfuktare med inbyggd värmeåtervinningssektor gör aggregaten effekt- och…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land