Ställ en fråga!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Stäng
AirT_Cylindrical_Cell_Battery.jpg

Litiumbatteritillverkning

Tillverkning av litiumbatterier sker i små laboratoriemiljöer till torrum för storskalig massproduktion. Dessa högenergibatterier måste tillverkas i miljöer med mindre än 1% luftfuktighet, eftersom litiummetall reagerar med vattenånga till att bilda litiumhydroxid, vätgas och värme.

Vid tillverkningen av litiumjonceller, är materialen som utgör katod, anod och elektrolyt inte explosiva i kombination med vatten, men är så känsliga för fukt att litiumjontorrum vanligtvis håller en lägre daggpunkt än torrum för litiummetallbatterier. Vattenånga fungerar som katalysator, varför tilluft med ultralåg daggpunkt krävs för att kunna uppnå högt produktutbyte och – kvalitet, i torrum och andra applikationer med alkaliska metaller (främst batterier, saltbatterier och andra processer där fuktkänsliga komponenter används).

De flesta batteritillverkare önskar att lokalens luftfuktighet/genomsnittsfuktnivåer hålls så låg som -40°C daggpunkt (0,5 % relativ luftfuktighet vid 72°F) eller -33°C daggpunkt (1% relativ luftfuktighet vid 72°F).

Munters Green PowerPurge™ adsorptionssystem är särskilt utformat för att möta tillverkare av avancerade batteriers behov av perfekt daggpunktskontroll, i kombination med reducerad energiåtgång.

University Münster Test Lab Lithium Battery cropped.JPG

Fördelar med Green PowerPurge: 

 • Når enkelt -57 °C /-70 °F daggpunkt
 • Optimerar energiåtgång för luftkylning och regenereringsvärme
 • Årliga energibesparingar på 25-45% jämfört med andra system
 • Kvalificerat för LEED miljöcertifikat
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Skydd av elektronik

  Många halvledartillverkare och elektronikintensiva verksamheter kräver noggrant kontrollerade torra miljöer. För hög luftfuktighet/fukt orsakar korrosion vid kopplingspunkter, kondens på kretskortets yta och undermåligt fäste på fotoresistorn, orsakar driftfel i halvledaren. För att skapa rätt driftsförhållanden används Munters sorptionsavfuktare.

  Läs mer

  R&D-lab och renrum

  Munters avfuktningslösningar för laboratorier, renrum och dragskåp säkerställer att den relativa luftfuktigheten hålls konstant, oavsett yttre förhållanden.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • HCD

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler

   VariMax™ IFRG (Indirect-Fired Recirculating Gas) Heaters

   VariMax™ IFRG (Indirect-fired Recirculating Gas) Heater combines…

   Se fler

   VariMax™ OTH (Once-Through Heater)

   The VariMax™ OTH (Once-Through Heater) is a high efficiency, industrial,…

   Se fler
  • Visa alla

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.