Ställ en fråga!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Stäng
sb10069478b-001.jpg

Utbildning

Inomhusluft av god kvalitet är viktigt för inlärning och nödvändig för en produktiv inlärningsmiljö. Trots det har studier funnit att över 40% av skolorna i USA rapporterar brister i kvaliteten på inomhusluften. Luftkvaliteten försämras av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar som kommer överallt ifrån: laboratoriesalar, mattor, möbler, personal och elever, rengöringsmedel, etc.

Otillräcklig ventilation för utspädning av dessa föroreningar eller ventilation utan kontroll av luftfuktighetsnivåerna i friskluften, är väldigt ofta skälet till att kvaliteten på inomhusluften är så dålig. Detta leder till huvudvärk, trötthet, astma (och andra luftvägsrelaterade problem) och koncentrationssvårigheter, samt ökad frånvaro bland såväl elever som personal. Otillräcklig luftfuktighetskontroll leder till oönskad fukt, som påverkar hela skolbyggnaden, från själva byggnadselementen till människorna i den och deras hälsa. Fukten ger upphov till mögliga skolböcker, skadade mattor och buckliga golv.

Inside a class room
sb10069478aq-001.jpg

Munters breda sortiment av luftbehandlingsutrustning, tillhandhåller ventilationslösningar för alla rum i skolan och kan potentiellt även hjälpa skolan vinna LEED-poäng och kvalificera sig för rabatter för kvalitet på utrustning. Rekommendationer för skolutformning använder ett dedikerat utomhusluftsystem till att inte bara avlägsna fukt ifrån utomhusluften, utan också till att leverera luft som är tillräckligt torr för att kunna absorbera fuktbelastningen från människor, indragen utomhusluft och andra källor. Detta tillåter även undervisningslokalernas egna värme- och ventilationssystem att vara mindre, då de bara behöver behandla den egna luften.

Genom att använda ett dedikerat utomhusluftsystem, får din skola en hälsosammare inlärningsmiljö, ökad produktivitet och sparar driftskostnader.

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • Desiccant Dehumidification System DDS

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Se fler

   DryCool® ERV

   The Munters DryCool® ERV product combines the benefits of desiccant…

   Se fler

   DryCool® Standard

   Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…

   Se fler
  • Visa alla

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.