Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Utbildning

Utbildning

Inomhusluft av god kvalitet är viktigt för inlärning och nödvändig för en produktiv inlärningsmiljö. Trots det har studier funnit att över 40% av skolorna i USA rapporterar brister i kvaliteten på inomhusluften. Luftkvaliteten försämras av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar som kommer överallt ifrån: laboratoriesalar, mattor, möbler, personal och elever, rengöringsmedel, etc.

Vikten av bra inomhusklimat

Otillräcklig ventilation för utspädning av dessa föroreningar eller ventilation utan kontroll av luftfuktighetsnivåerna i friskluften, är väldigt ofta skälet till att kvaliteten på inomhusluften är så dålig. Detta leder till huvudvärk, trötthet, astma (och andra luftvägsrelaterade problem) och koncentrationssvårigheter, samt ökad frånvaro bland såväl elever som personal. Otillräcklig luftfuktighetskontroll leder till oönskad fukt, som påverkar hela skolbyggnaden, från själva byggnadselementen till människorna i den och deras hälsa. Fukten ger upphov till mögliga skolböcker, skadade mattor och buckliga golv.

Munters breda sortiment av luftbehandlingsutrustning, tillhandhåller ventilationslösningar för alla rum i skolan och kan potentiellt även hjälpa skolan vinna LEED-poäng och kvalificera sig för rabatter för kvalitet på utrustning. Rekommendationer för skolutformning använder ett dedikerat utomhusluftsystem till att inte bara avlägsna fukt ifrån utomhusluften, utan också till att leverera luft som är tillräckligt torr för att kunna absorbera fuktbelastningen från människor, indragen utomhusluft och andra källor. Detta tillåter även undervisningslokalernas egna värme- och ventilationssystem att vara mindre, då de bara behöver behandla den egna luften.

Genom att använda ett dedikerat utomhusluftsystem, får din skola en hälsosammare inlärningsmiljö, ökad produktivitet och sparar driftskostnader.

New White Paper

Learn more about humidity's role in reducing viral transmission

Download

Lösningar för denna industri

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.