Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
87833943.jpg

Kriminalvårdsanstalter och fängelser

Med ständigt växande antal interner och alltmer överfyllda anstalter, behövs nya byggnader och utbyggnad av befintliga, för att fylla behovet. I kombination med allt mer begränsade stats- och kommunbudgetar, utgör det här behovet en väsentlig utmaning. Vid utformningen av nya byggnader eller utbyggnad av befintliga, får ofta arkitekten önskemål om en ”budgetdesign”. Dessvärre kapas ofta den första utgiften för energi-effektiv, hållbar utrustning, bara för att ersättas med mindre effektiv utrustning för att spara pengar och hålla projektbudgeten.

Det är viktigt att förstå projektbehovet, med avseende på uppvärmning, ventilation och kylning. I exempelvis USA, kräver vissa stater bara ventilation och uppvärmning, men ingen luftkonditionering. Ort- och kodspecifika krav måste uppfyllas. Det är också viktigt att ta valet av mindre effektiv utrustning i beaktning för resultatet på lång sikt. Byggprojekt måste installera system som de har råd med på lång sikt, inte bara att köpa in. De behöver system som är effektiva, kräver lite underhåll och är byggda för att hålla.

Munters produktutbud svarar väl mot de vida behoven som finns i kriminalvård och fängelser. Oavsett geografiskt läge och luftkrav, är Munters kvalitetsprodukter, som är utformade för att vara energieffektiva och hållbara, väl lämpade för dessa typer av anläggningar. 

I torra regioner är det till exempel mycket vanligt med evaporativ kylteknik, och med Munters Oasis teknologi, som också fungerar som en torr värmeväxlare under uppvärmningssäsongen, erbjuder Munters en mycket effektiv lösning för  året runt drift. Men i alla regioner är det viktigt att tillsätta stora mängder av utomhusluft för korrekt ventilation, i synnerhet där människors behov är avgörande. Munters erbjuder ett stort utbud av systemlösningar avsedda för varma och torra platser där ökande uppvärmningsdagar kan dra nytta av energiåtervinnings komponenter eller vid blötare och kallare platser, där vår kompetens inom torkteknik ger ett kostnadseffektivt alternativ för torrare avfuktad tilluft.

494560803.jpg
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • DDS Dehumidification System

   Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

   Se fler

   DryCool® ERV

   The Munters DryCool® ERV product combines the benefits of desiccant…

   Se fler

   DryCool® Standard

   Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land