Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Kriminalvårdsanstalter och fängelser

Kriminalvårdsanstalter och fängelser

Med ständigt växande antal interner och alltmer överfyllda anstalter, behövs nya byggnader och utbyggnad av befintliga, för att fylla behovet. I kombination med allt mer begränsade stats- och kommunbudgetar, utgör det här behovet en väsentlig utmaning. Vid utformningen av nya byggnader eller utbyggnad av befintliga, får ofta arkitekten önskemål om en ”budgetdesign”. Dessvärre kapas ofta den första utgiften för energi-effektiv, hållbar utrustning, bara för att ersättas med mindre effektiv utrustning för att spara pengar och hålla projektbudgeten.

Det är viktigt att förstå projektbehovet, med avseende på uppvärmning, ventilation och kylning. I exempelvis USA, kräver vissa stater bara ventilation och uppvärmning, men ingen luftkonditionering. Ort- och kodspecifika krav måste uppfyllas. Det är också viktigt att ta valet av mindre effektiv utrustning i beaktning för resultatet på lång sikt. Byggprojekt måste installera system som de har råd med på lång sikt, inte bara att köpa in. De behöver system som är effektiva, kräver lite underhåll och är byggda för att hålla.

Munters produktutbud svarar väl mot de vida behoven som finns i kriminalvård och fängelser. Oavsett geografiskt läge och luftkrav, är Munters kvalitetsprodukter, som är utformade för att vara energieffektiva och hållbara, väl lämpade för dessa typer av anläggningar. 

I torra regioner är det till exempel mycket vanligt med evaporativ kylteknik, och med Munters Oasis teknologi, som också fungerar som en torr värmeväxlare under uppvärmningssäsongen, erbjuder Munters en mycket effektiv lösning för  året runt drift. Men i alla regioner är det viktigt att tillsätta stora mängder av utomhusluft för korrekt ventilation, i synnerhet där människors behov är avgörande. Munters erbjuder ett stort utbud av systemlösningar avsedda för varma och torra platser där ökande uppvärmningsdagar kan dra nytta av energiåtervinnings komponenter eller vid blötare och kallare platser, där vår kompetens inom torkteknik ger ett kostnadseffektivt alternativ för torrare avfuktad tilluft.

494560803.jpg

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.